Forside|Strammere regler for bandemedlemmer og kriminelle udlændinge

Udspil til nye og strammere regler for bandemedlemmer og kriminelle udlændinge

I Danmark bliver de kriminelle stadig mere opfindsomme og voldsparate. Det kalder på politisk handlekraft. Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti at stramme loven på tre konkrete områder, så vi kan beskytte uskyldige ofre og opretholde trygheden i Danmark.

 

  • Ydmygelsesvold skal have en selvstændig bestemmelse, og så skal straffen hæves
  • Bandekriminelle skal ikke have ret til tortgodtgørelse i forbindelse med bandekriminalitet
  • Udvisningsreglerne skal skærpes, så længen af udlændinges ophold ikke er en formildende omstændighed

 

Ydmygelsesvold skal straffes hårdere

Gennem de senere år har ydmygelsesvold været en stigende tendens i de kriminelle miljøer i Sverige. Her er ydmygelserne ofte sket i forbindelse med røverier, hvor det særligt har været grupper af unge med indvandrerbaggrund, der udfører voldelige overfald på etniske svenskere. Nu er fænomenet desværre også kommet til Danmark. De seneste par år har der været episoder, hvor ofre er blevet spyttet på, forsøgt tvunget til at drikke urin eller ydmyget på anden vis.

Volden har til hensigt at udstille og ydmyge offeret, mens gerningsmanden, eller en gruppe af gerningsmænd, griner og håner offeret, mens hændelsen ofte også filmes. Det er en type vold og ydmygelse er så afstumpet og nederdrægtig, og det må vi aldrig acceptere i Danmark.

Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at der indsættes en selvstændig bestemmelse om ydmygelsesvold i straffeloven §244 om simpel vold. Desuden ønsker vi at hæve straffen for fornedrelse af offeret.

 

Økonomisk godtgørelse skal bruges på ofre – ikke på bandemedlemmer

De organiserede bander i Danmark skaber frygt og utryghed gennem deres kriminalitet, vold og grove afpresning af socialt udsatte og svage personer. derfor skal bandernes hensynsløse adfærd mødes med hårde straffe, der utvetydigt viser samfundets afstandtagen, og banderne skal fortsat presses og generes af myndighederne på alle tænkelige måder.  

I dag er det sådan, at ofre for vold kan få økonomiske godtgørelse fra gerningsmanden, når de eksempelvis bliver overfaldet eller på anden måde lider skade. Men det betyder også, at bandemedlemmer kan blive økonomisk belønnet, når deres selvudnævnte narkofjender tager hævn. Det mener vi, skal laves om.

Bliver man ramt af den form for kriminalitet, som man selv har været med til at udøve, så mener vi ikke, at man bør have den samme ret til erstatning, som uskyldige ofre har. Derfor foreslår vi at ændre loven, så bandemedlemmer fratages retten til økonomisk godtgørelse, med mindre der er tale om særligt grove tilfælde.

Den dømte skal fortsat betale erstatning, men frem for at pengene ender i lommen på en bandekriminel, skal de lande i en velgørende fond, der eksempelvis arbejder for at mindske vold i hjemmet. På den måde gør de kriminelles blodpenge alligevel gavn – bare for andre end dem selv.

 

Forslag om at strengere udvisningsregler for kriminelle udlændinge

Ophold i Danmark og kriminalitet skal ikke gå hånd i hånd. Desværre er det sådan i dag, at selvom man som udlænding begår kriminalitet i Danmark, så kan man stadig blive boende – hvis bare, man har været her længe nok.  

Udlændingeloven fungerer nemlig sådan, at jo længere tid man har været i Danmark, jo sværere er det at blive udvist. Det er hverken logisk eller retfærdigt overfor ofrene for kriminaliteten og for danskerne.  

Hvis man ønsker at bo og leve i Danmark, så forventer vi, at man overholder loven. Man skal med andre ord ikke kunne ’vente’ sig til ophold i Danmark.

Derfor foreslår Det Konservative Folkeparti, at udlændingeloven gøres mere simpel og samtidig skærpes, sådan, at udlændinge i udgangspunktet ikke er mere beskyttet mod udvisning efter længere tids ophold i Danmark.