Forside|Skoledagen skal være kortere og bedre

Skoledagen skal være kortere og bedre

Vi har en klar vision for den danske folkeskole. Fagligheden skal i højsædet, den lokale frihed skal styrkes og skoledagen må gerne blive kortere. Derfor foreslår vi at afskaffe den understøttende undervisning, som ikke har vist sig at fungere efter hensigten. Det vil frigive hvad der svarer til 3.800 lærere, som vi kan bruge bedre i fagundervisning som dansk og matematik.

 

Intentionerne bag den understøttende undervisning – at børn får bedre og mere varieret undervisning – var gode. Men understøttende undervisning som selvstændigt fag fungerer ikke godt i praksis. Det viser den seneste slutevaluering af folkeskolereformen. Og det er ikke bare en rapport, som viser det. Vi kan se, at folkeskolerne i høj grad selv ønsker at droppe understøttende undervisning for i stedet at bruge flere lærere i timerne, så eleverne får mere opmærksomhed og dermed mere kvalitet ind i undervisningen.

Ifølge Undervisningsministeriet kan vi frigive op til 3.800 lærere

Med forslaget styrker vi fagligheden i skolen. Og det er der brug for. Folkeskolereformen har ikke leveret på ambitionen om at løfte elevernes faglige niveau. Hver sjette elev består ikke dansk og matematik i 9 klasse.

Det Konservative Folkeparti ønsker ikke at trække en ny reform ned over de danske skoler.
Vi vil ikke tvinge alle til at følge en ny fastsat længde af skoledagen sat af Christiansborg.

Vi vil lade det være op til den enkelte kommune og skole at vurdere, hvordan de frigivne ressourcer og skoledagens længde bedst tilrettelægges. I Det Konservative Folkeparti har vi tillid til de skoledere, lærere og skolebestyrelser, som er tæt på virkeligheden.

Partiet vil derfor give kommunerne friheden til at bruge de op til 3.800 frigivne lærerårsværk bedst muligt. Det kan være ved at afkorte skoledagen og sætte en ekstra voksen ind i for eksempel dansk, matematik eller naturfag. Men det kan også være at sætte ekstra ind i andre timer, hvor niveauet har brug for et løft. Skolerne har forskellige behov, og de vurderer bedst selv, hvordan de løftet kvaliteten og dermed elevernes faglighed.