24. årgang | nr. 4 | December 2019

Bag enhver valgsejr står en stærk organisation

Timing er som bekendt alt – også i politik. Derfor har generalsekretær Søren Vandsø indledt sin danmarksturné rundt til de konservative vælgerforeninger for at tage pulsen på forberedelserne frem mod kommunal- og regionsrådsvalget i 2021.

To år er nemlig gået, siden det seneste kommunal- og regionsrådsvalg blev afholdt. Det betyder efter lokaldemokratiets logik, at der samtidig er to år til det næste af slagsen. Umiddelbart kan det lyde af lang tid, men rettidig omhu er vigtigt, og derfor bør forberedelserne ifølge Søren Vandsø gå i gang.

”Valgsejre siges at blive vundet mellem valgene, og det gamle udtryk har virkelig noget på sig. Det er de bedst forberedte, der står tilbage som vindere til sidst. Derfor er det vigtigt, at Det Konservative Folkeparti er gearet til at kunne gribe ud efter magten landet over,” pointerer Søren Vandsø.

Afklaring vigtig

På valgnatten kan en smule momentum fra vælgerne og skarphed i afgørende øjeblikke omdanne selv få mandater til en borgmesterpost. Med andre ord bliver alt kastet op i luften, og ingen er hverken konge eller knægt, før en endelig underskrift og afstemning i byrådet har bekræftet en konstituering.

Før man dog overhovedet når til forhandlingerne, skal man have nogle basale ting på plads, og det skal ske i god tid, minder generalsekretæren om. Derfor har Søren Vandsø en tjekliste med punkter, som vælgerforeningerne gerne skal kunne krydse af.

”Det første, som jeg spørger vælgerforeningsformændene om, er, om de agter at fortsætte på deres post frem til valget i 2021. Det kan de selvfølgelig ikke bestemme alene, da det jo er medlemmerne, som på generalforsamlingerne vælger deres formænd,” siger Vandsø, men tilføjer:

”Dog er det er vigtigt for mig at vide, om formændene betragter tiden fra nu og frem til valget som et samlet forløb med dem i spidsen. For det er vigtigt at have afklaret, hvis man skal skabe en stærk organisation,” siger han.

Tager ejerskab

Netop organisation er et nøgleord, der fylder meget i generalsekretærens tanker om den kommende valgkamp. Bag enhver valgsejr står nemlig en stærk organisation, påpeger Søren Vandsø.

”Når vi ser på de steder, hvor vi fik stor fremgang sidst, så er fællesnævneren, at vælgerforeningerne var godt organiseret. At have en stærk spidskandidat skader aldrig, men gør det ikke alene. Man skal som organisation være velforberedt og sulten selv lang tid før et valg,” understreger han.

En vælgerforening, der havde det organisatoriske på plads forud for seneste kommunalvalg, er den konservative i Kerteminde. På valgdagen i 2017 voksede byrådsgruppen fra et til hele syv mandater og blev næsten dobbelt så stor som Venstre, når man ser på stemmetallene.

Meget af succesen skal netop tilskrives en god organisation, mener Klavs Lauridsen, der er gruppeformand og fremtrædende medlem af vælgerforeningen i Kerteminde. Før, under og efter en valgkamp laver vælgerforeningen altid en masse arrangementer for at engagere folk i det organisatoriske arbejde.

”Vi har visionsweekender, hyggeaftener og før-byrådsmøder, hvor vi inviterer vælgere til underretninger om, hvad der er oppe at vende politisk. De ting er med til at gøre, at folk indgår i et fællesskab, hvor de køber ind på den konservative vision og tager ejerskab over den,” siger han.

For Klavs Lauridsen er næste step i guiden til et godt kommunalvalg at sætte det rigtige hold. Det er vigtigt at have både kvindelige, mandlige, ældre og unge kandidater, der også repræsenterer kommunen bredt geografisk, forklarer han. Men lige så vigtigt er det at skabe en god holdånd:

”Jeg føler, at jeg kan gå igennem hvad som helst, men det kan jeg kun, fordi vi har et godt hold og ikke mindst sammenhold,” understreger Lauridsen.

Succesen venter

Når organisationen og holdet er på plads, handler det om at få sat et realistisk mål, forklarer generalsekretær Søren Vandsø. Uden målsætninger ved et parti nemlig ikke, hvornår det har været en succes, påpeger han. Når målsætningen så er defineret, kan man til sidst lægge en strategi:

”Selvfølgelig afhænger det strategiske meget af, hvordan det politiske landskab ser ud lokalt. Men uanset hvor i landet man befinder sig, er der masser af konservativ succes at hente, hvis man fra dag ét er opsat på at skabe den,” fastslår den konservative generalsekretær.