24. årgang | nr. 3 | oktober 2019

Jubelbrøl og alvorstunge ord ved landsrådet

”Den bedste tid er sammen med dig” af gruppen One Two hamrer ud af højtalerne i Herning Kongrescenter. Det er første landsråd siden valget i juni, hvor folketingsgruppen blev fordoblet, så partiet nu har 12 mandater.

Lyset kaster et grønt skær over den store kongressal, så væggene bliver ”racing green” i bedste konservative ånd. Der er en følelse af optimisme i den konservative forsamling. Men der er også en stemning af ydmyghed. Benene skal forblive solidt plantet på jorden.

”Vi skal være ydmyge og taknemmelige, men også stolte. Musklerne til at søge reel indflydelse er blevet genskabt,” indleder generalsekretæren for Det Konservative Folkeparti, Søren Vandsø, som første taler på scenen.

Og netop indflydelse er noget, som partiet skal gå benhårdt efter. Især hvis Det Konservative Folkeparti skal have yderligere fremgang. Det mener den tidligere formand for partiet Bendt Bendtsen, da Politisk Horisont fanger ham i foyeren inden partiformandens tale.

”Vi skal vise, at vi er borgerlige stemmer, der arbejder. Specielt på den grønne dagsorden, som vi altid har stået i spidsen for. Her skal partiet slå til nu og gøre sin indflydelse gældende, selvom vi ikke er i nærheden af regeringsmagten,” siger Bendt Bendtsen.

Alvorlig mine

Efter fædrelandshymnen ”I Danmark er jeg født” er blevet sunget, træder formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, ind på scenen. Stående klapsalver skyller ind over salen.

”Nå, er det ikke, som om vi er blevet lidt flere til landsråd i år?” indleder Søren Pape Poulsen til stor jubel for tilhørerne i salen, der også giver formanden et rungende bifald mere.

Det er tydeligt, at Pape har meget at glæde sig over og takke for, ikke mindst på grund af valgresultatet og den store indsats, der blev lagt i valgkampen. Men undervejs i talen gør han også en alvorlig mine. 

”Politik er ikke noget, vi leger. Det handler om at tage ansvar,” slår formanden fast.  

Ansvar er noget, som Det Konservative Folkeparti altid har taget. Traditionelt har partiet også haft stor indflydelse. Alligevel skal man passe på med at måle sig selv på fortiden. Det mener borgmester i Høje Taastrup og politisk næstformand for Det Konservative Folkeparti Michael Ziegler.

”Vi har sat os selv i en stærk position, så nu skal vi fokusere på fremgang. Før i tiden har vi målt os op mod Poul Schlüter, Bendt Bendtsen og så videre. Der er vi jo ikke mere. Og det er vigtigt, fordi det blokerede for at komme videre. Vi skal ikke kigge mod fortiden, men fremtiden,” lyder opfordringen fra Michael Ziegler i den tætpakkede kongressal.  

Ingen surmuleri

Selvom man ikke skal skule for meget til fortiden, er det dog stadig de traditionelle konservative dyder, der skal føre partiet til yderligere succes, mener et af partiets koryfæer Helge Adam Møller.

Faglighed og dannelse i folkeskolen skal op. Skatten skal ned. De kriminelle skal i fængsel, og miljø og klima skal i centrum, siger han.

”Vi skal fortsat være dem, der har klare, borgerlige holdninger. Vi skal søge indflydelse, og vi skal ikke stå og være sure. Jeg er en fortrøstningsfuld konservativ,” siger Helge Adam Møller.

Ifølge formand Søren Pape Poulsen bliver partiets rolle i opposition todelt. Det Konservative Folkeparti skal være borgerlige stemmer, der arbejder, og forhandle resultater hjem til danskerne.

”Mette Frederiksen skal nok få problemer med Pernille Skipper, Enhedslisten og deres aparte krav. Så står vi klar. Vi har 12 mandater og kan erstatte Enhedslisten. Det giver regeringen mulighed for et andet flertal, som vi selvfølgelig vil tage os betalt for at stille til rådighed,” siger formanden fra talerstolen.

Ideologisk rolle

Altså en konstruktiv og resultatsøgende rolle. Men der er også den ideologiske rolle, som er særdeles vigtig, pointerer Søren Pape Poulsen.

”Vi skal igen og igen vise, at der er et alternativ til høje skatter, slap udlændingepolitik, opgøret med karakterer og dannelse i folkeskolen og blødsødenhed over for kriminelle. Konservative værdier er vejen til et trygt, rigt og frit samfund. Det har vi tænkt os at minde danskerne og regeringen om,” siger han.

For der er behov for nogen, som man kan regne med. Nogen, der tager ansvar. Dét parti skal Det Konservative Folkeparti være, afslutter Søren Pape Poulsen og skyder et spændende landsråd i gang.

Indstillinger på Landsrådet

Læs mere om indstillingerne på: www.lr.konservative.dk/forslag/indstillinger

Synlig og aktiv politik for Rigsfællesskabet

1

Borgernes retssikkerhed skal styrkes

2

Ensartet brug af brugerbetaling på veje og broer

3

Opgør med rygeloven

4

Demokrati kræver åbenhed

5

Mindre støj er også velfærd

6

Danmark: Foreningernes hjemland

7

Vi vil sikre rent drikkevand til næste generation

8

Målret overførselsindkomsterne til de svageste

9

Afskaf uddannelsesloftet og stop omprioriteringsbidraget på uddannelser

10

Et grønnere Danmark

11