24. årgang | nr. 4 | December 2019

Pensionister skal kunne arbejde uden at blive flået i skat

Pensionister skal belønnes for at bidrage på arbejdsmarkedet – ikke straffes. Derfor skal alle regler om modregning af arbejdsindkomst i folkepension, ældrecheck og pensionstillæg fjernes. Sådan lyder et udspil fra Det Konservative Folkeparti, der vil lade pensionister arbejde alt det, som de ønsker – uden modregning.

”Mange ældre vil gerne bidrage, men som reglerne er skuet sammen i dag, er det ikke attraktivt nok. Det bør ikke være sådan, at man som pensionist skal sidde og regne på, om det kan betale sig at tage et job. Vi ønsker derfor at fjerne alle de her uigennemskuelige regler, der er på området for ældre og arbejde,” siger Naser Khader, der er konservativ beskæftigelsesordfører.

Kvæler motivation

Ønsker man som pensionist at arbejde et antal timer om ugen, træder reglerne om modregning i kraft. Men på grund af modregningen bliver gevinsten ved at arbejde meget lav for pensionister, da mange af dem reelt ender med at betale op mod 80 procent i skat, påpeger Naser Khader.

”Med andre befolkningsgrupper gør vi alt for at sikre, at det kan betale sig at arbejde. Hvorfor i alverden skal lige nøjagtig vores pensionister flås i skat, hvis de har lyst til og mulighed for at tage et job? Det er usympatisk over for ældre borgere, der gerne vil bidrage til det danske samfund,” siger Naser Khader.

I dag er der forskellige modregningsprocenter, fradrag, skattefrie beløb og beløbsgrænser, og der kan modregnes i både ældrecheck, pensionstillæg og folkepension. Det udgør en jungle af regler, der stiller alt for store krav til den enkelte pensionist, mener den konservative beskæftigelsesordfører.

”De mange, forvirrende regler kvæler meget af pensionisters motivation for at arbejde. Det kan være med til at stresse dem, gøre at de mister overblikket og i sidste ende helt dropper tanken om at være på arbejdsmarkedet – også selvom de faktisk har lyst til det,” siger Naser Khader.

Værdifuld ressource

At nogle pensionister ender med at holde sig væk fra arbejdsmarkedet, fordi incitamentet til at tage et job ikke er stort nok, og det nuværende skattesystem er for indviklet, udgør ifølge Khader et problem. Ikke bare for den enkelte ældre, der gerne vil bidrage, men også for samfundet.

Mange virksomheder og institutioner efterlyser nemlig arbejdskraft, og her er ældre medarbejdere en guldkilde, pointerer Naser Khader. De kan nemlig afhjælpe mangel på hænder og dermed være med til at skabe vækst i dansk økonomi, argumenterer han.

”Ældre mennesker er en uvurderlig ressource – både i det offentlige og private. De har meget stor værdi på arbejdspladser, fordi de er erfarne folk med mange år i bagagen, og de er eftertragtede på grund af deres viden og engagement. Derfor er det også helt tosset, at samfundet ikke udnytter det,” understreger Khader.

Mindre ensomhed

Også Per Larsen, ældreordfører for Det Konservative Folkeparti, er bekymret for, at reglerne om modregning skræmmer pensionisterne væk fra arbejdspladserne. Han peger på, at nogle timer på en arbejdsplads om ugen også kan være med til at berige mange ældres liv socialt.

De sidste par år har der været historier fremme om, at mange ældre er ensomme. Samtidig viser undersøgelser, at arbejdsmarkedet er en vigtig del af den sociale kontakt i hverdagen. Her indgår man i et fællesskab med kolleger, som er vigtigt for at undgå netop ensomhed, pointerer Per Larsen.

”Derfor er det også svært at få øje på det gode argument for at opstille barrierer, som forhindrer ældre i at arbejde. Fjerner vi alle regler om modregning, vil det både være med til at sikre et sammenhængende arbejdsmarked og glade ældre med god livskvalitet. Det er konservative kerneværdier,” siger Larsen.

Sundere helbred

Samtidig kan der også være et sundhedsaspekt for nogle ældre i at blive på en arbejdsplads, påpeger den konservative ældreordfører. At holde sig aktiv ved at gå på arbejde kan nemlig være med til at opretholde et godt helbred, betoner Per Larsen.

”Selvfølgelig er der nogle ældre, for hvem det er godt at gå på pension efter et langt arbejdsliv, og det skal være dem vel undt. Men der er også nogle, som kan have rigtig godt af at blive på arbejdsmarkedet, og det skal hverken økonomi eller kompleksitet stå i vejen for,” slår Per Larsen som konservativ ældreordfører fast.