Dataansvarlig og databehandler

Senest redigeret: 22. maj 2018 kl. 16:15 af Annette Wiibroe

Når man som forening beskæftiger sig med behandling af persondata, er det vigtigt at få klarlagt, om man er dataansvarlig eller databehandler.

Den dataansvarlige er som udgangspunkt ansvarlig for overholdelse af persondataloven, og det er den dataansvarlige, der står som den ansvarlige overfor de registrerede medlemmer. Den dataansvarlige er den, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af persondata. Det er den dataansvarlige, der har ”ejerskabet” til persondataene.

I Det Konservative Folkeparti er hver enkelt vælgerforening dataansvarlig for sine egne medlemmer, hvilket følger af partiets vedtægter, hvor alle medlemmers medlemskab af Det Konservative Folkeparti sker gennem medlemskab af den enkelte vælgerforening.

Det Konservative Folkeparti er dataansvarlig for samtlige medlemmer. Dette følger af, at partiet har en række overordnede opgaver, der er centraliseret i partisekretariatet; udsendelse af kontingentopkrævninger samt indkaldelse til og facilitering af betaling for deltagelse i partiets arrangementer. 

Partisekretariatet er derudover dataansvarlig for Centrale medlemmer (<0,06% af medlemmerne) og medarbejdere.

Databehandleren er den institution eller enhed, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne. Databehandleren behandler aldrig oplysninger til eget formål og må ikke bruge de overladte oplysninger til andet end udførelsen af opgaven for den dataansvarlige.

I Det Konservative Folkeparti er det partisekretariatet og storkredsene, der er databehandlere, da partiet og storkredsene (herunder regionsudvalgene) behandler personoplysninger vedrørende medlemskab på vegne af vælgerforeningerne, hvilket illustreres af nedenstående:

Roller                               Hvem

Databehandler                 Partisekretariat

Databehandler                 Storkredse, herunder regionsudvalg og opstillingskredse

Underdatabehandlere      Samarbejdspartnere udvalgt af partisekretariatet

Dataansvarlig                   Vælgerforeninger

Dataansvarlig                   Partisekretariatet

Databehandleraftale

Hvis man som dataansvarlig benytter sig af en databehandler, skal man indgå en skriftlig aftale herom med databehandleren i form af en databehandleraftale. I Det Konservative Folkeparti skal der således indgåes databehandleraftale mellem hver af de 98 vælgerforeninger (dataansvarlige) og partiorganisationen (databehandler).

Storkredsene har i forbindelse med deres koordinerende rolle og arbejde i forbindelse med folketingsvalgkampe behov for at udsende kommunikation til medlemmerne i storkredsen. Storkredsene har således en rolle svarende til en databehandlers, men vi vurderer ikke, at omfanget af dette nødvendiggør udfærdigelse af en databehandleraftale mellem vælgerforeninger og storkredse, idet udveksling af persondata altid gennemføres via partisekretariatet.