Spørgsmål og svar

De mest almindelige spørgsmål om behandling af persondata
Senest redigeret: 22. maj 2018 kl. 11:32 af Jesper Bay Eriksen

Spørgsmål: Må jeg tage imod personlige oplysninger fra et nyt medlem og melde vedkommende ind eller sende oplysningerne til bestyrelsen?

Svar: Nej, I skal ikke tage imod personlige oplysninger men i stedet henvise personen til /vaer-med/bliv-medlem/ – det er det eneste sted, hvor indmeldelse kan foregå.

Spørgsmål: Må jeg så melde et medlem ud?

Svar: Nej, alle udmeldelser skal ske til e-mailadressen medlem@konservative.dk. Send gerne selv en e-mail til denne adresse med medlemsnummer og årsag til udmeldelsen, eller bed medlemmet om at gøre det.

Spørgsmål: Hvad gør jeg, hvis jeg uopfordret modtager f.eks. e-mails med ind -og udmeldelser?

Svar: Svar på e-mailen og henvis til, at medlemmet selv melder sig ind eller ud (se ovenfor). Slet herefter den indkomne e-mail, den sendte e-mail, og husk også at slette i mappen Slettet post.

Spørgsmål: Hvad gør jeg med borgerhenvendelser, som jeg har fået pr. telefon. Skal jeg slette alt på min telefon?

Svar: Her må man bruge sin sunde fornuft, og det skal også være muligt at drive en vælgerforening. Men ryd jævnligt op, og slet det, du ikke har brug for.

Spørgsmål: Må jeg godt sidde ved siden af f.eks. fru. Olsen på 75, som ikke er stærk til IT, og hjælpe hende med at melde sig ind på /vaer-med/bliv-medlem/?

Svar: Nej, det er en gråzone, som I skal undlade at træde ind i. Hvis borgeren virkeligt har svært ved det, må I henvise til et familiemedlem eller en anden it-kyndig person, som ikke er medlem af partiet.

Spørgsmål: Må vælgerforeningen give en liste til en kandidat, som gerne vil kontakte medlemmer?

Svar: Ja, det er til et sagligt formål og en naturlig del af at drive en vælgerforening. Man skal sikre sig, at kandidaten kun får de oplysninger, han/hun har brug for, og at oplysningerne slettes straks efter brug.

Spørgsmål: Når vi afholder medlemsmøde for nye medlemmer, må jeg så tagge de nye medlemmer på sociale medier og sige, at jeg glæder mig til at se dem til introduktionsmødet?

Svar: Nej, det er ikke lovligt.

Spørgsmål: Når vi holder generalforsamling, må jeg så godt tage et billede og lægge det på Facebook?

Svar: Dette punkt er stadig uafklaret. Indtil det er afklaret, anbefaler vi, at I så vidt muligt undlader at offentliggøre billeder. Hvis det er stærkt nødvendigt kan I bede om et skriftligt tilsagn fra alle tilstedeværende.
Dette gælder også andre begivenheder.

Spørgsmål: Vi har et lokalt arrangement, og nogle medlemmer har tilmeldt sig til min private e-mail. Disse skal jeg vel ikke slette?

Svar: Jo, efter brug skal disse e-mails også slettes.

Spørgsmål: Jeg har oplysninger om tidligere medlemmer. Dem må jeg vel gerne gemme og ringe til senere?

Svar: Nej, dette er ikke lovligt, og disse oplysninger skal slettes omgående.

Spørgsmål: Hvordan skal jeg forholde mig til personer, der ikke er medlemmer, men som har doneret penge. Må de kontaktes igen f.eks. ved næste valg?

Svar: De personer, der har givet penge, figurerer i regnskabet og kommer ind under regnskabslovgivningen. I skal få en skriftlig tilkendegivelse af, at de gerne må kontaktes igen.

Spørgsmål: Jeg har gamle medlemslister på papir. Dem må jeg vel gerne gemme?

Svar: Nej, disse må heller ikke gemmes, og de skal bortskaffes med husholdningsaffald eller makuleres.

Spørgsmål: Nu har jeg været medlem længe. Forventer I, at jeg tjekker alle mine gamle e-mails, både sendte og modtagne og sletter alt, der indeholder personfølsomme oplysninger
Svar: Ja, det gør vi. Det er lovbestemt, og alle skal overholde loven.

Spørgsmål: Jeg taler med en journalist, som spørger om vores sikring i forhold persondataforordningen (GDPR). Skal jeg udtale mig?

Svar: Kort må I gerne udtale, at det er selvfølgelig er noget der er taget hånd om, men hvis de spørger i detaljer, skal I henvise til vælgerforeningens presseansvarlige, hvis det er lokal presse, og til den Konservative pressetjeneste /presse/, hvis det er nationale medier.