Forside|Skatteplan

Ny 2030-skatteplan:
En sund økonomi med finansierede skattelettelser og råd til velfærd

Det er kun ret og rimeligt, at danske familier får lov at beholde flere af deres egne penge selv. Derfor har vi præsenteret en fuldt finansieret plan, der letter skatter og afgifter med 40 milliarder kroner frem mod 2030. Det giver råd til velfærd og mere luft i budgettet. 

Syv hovedelementer

1

Lavere skat for alle i arbejde

 

2

Forenkling af skattesystemet

 

3

Elafgiften skal sænkes markant

4

Lavere afgifter på dagligvarer mv.

 

5

Lavere registreringsafgift på elbiler

 

6

Øget vækst gennem lavere selskabsskat

7

Afskaf arveafgiften og generationsskifteskatten

Læs hele vores skatteplan her

Alle vinder på en sund økonomi og vækst. Denne 2030-plan er vores garanti for, at pengene passer, at der er råd til velfærden – og mere luft i budgetterne i de danske hjem. Derfor fremlægger vi her en langsigtet plan.

Det er din garanti for, at vi har finansieret vores løfter. Vi har tilladt os at tænke frem, så vi kan fortælle dig, hvad vi gerne vil – ikke kun i år eller næste år. Men også i 2030.

I alt letter vi skatter og afgifter for 40 milliarder kroner frem mod 2030. Med vores skatteplan vil en helt almindelig arbejderfamilie beholde 11.200 kroner mere om året, og en helt almindelig funktionærfamilie vil beholde 13.200 kroner mere om året.

Grundlæggende er planen bygget sådan op, at vi letter skatten dér, hvor det giver bedst mening. Det er dér, hvor det skaber vækst, giver luft i dit privatbudget og sikrer flere hænder på arbejdsmarkedet. Og så forenkler vi skatten, hvor vi kan komme til det.

Skat handler både om rimelighed og om at få samfundet til at fungere. Hvis du spørger os, kan man få begge dele. Det kræver bare, at man prioriterer. Det gør vi. Og i denne plan får du at vide hvordan.

1. Lavere skat for alle i arbejde

Det har altid været en konservativ grundværdi, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde og gøre en ekstra indsats. Derfor vil vi hæve beskæftigelsesfradraget med 4 procentpoint, så man kan beholde en større del af sin løn. Det maksimale fradrag hæves med 16.300 kroner. Forslaget giver skattelettelser til alle danskere i arbejde. Det er særligt fordelagtigt at indføre netop nu, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.

Vi afsætter 7,1 milliarder kroner til forslaget i 2030.

2. Forenkling af skattesystemet

Skatten på arbejde er alt for svær at forstå. Sådan skal det ikke være. Vi foreslår at forenkle skatten på arbejde markant. Til gengæld kan man nemt regne sin skatteprocent ud.

Vi afsætter 1 milliarder kroner til forslaget i 2030.

3. Elafgiften skal sænkes markant

Over det seneste år er prisen på el steget til et historisk højt niveau. Den stigning kan især mærkes i danske familiers budgetter. Samtidig har vi i Danmark den højeste elafgift i EU. Derfor er tiden kommet til at sænke elafgiften. Vi foreslår, at elafgiften sænkes markant, så danskerne får mere luft i budgettet. Samtidig er en lavere elafgift med til at elektrificere samfundet og skubbe på den grønne omstilling.

Vi afsætter 5,4 milliarder kroner i 2030 til forslaget.

4. Lavere afgifter på dagligvarer mv.

Der skal ryddes op i den danske afgiftsjungle. Det gør skattesystemet unødvendigt tungt at administrere og pålægger danskerne en urimelig regning. Derfor vil vi afskaffe afgiften på kaffe og is. Derudover vil vi stoppe stigningerne på udvalgte punktafgifter, herunder på tinglysning og råstoffer.

Vi afsætter 1 milliarder kroner til forslaget i 2030.

5. Lavere registreringsafgift på elbiler

Elbiler skal være billigere. Regeringen har ændret reglerne for registreringsafgift på elbiler, så det bliver dyrere at købe en klimavenlig bil i 2030. Socialdemokratiet vil pålægge 80 procent af den fulde registreringsafgift. Det, mener vi, er for meget. Vi mener, at fremtidens biler skal være billigere. Derfor foreslår vi, at elbiler kun skal pålægges halv registreringsafgift i 2030.

Vi afsætter 3,6 milliarder kroner til forslaget i 2030.

6. Øget vækst gennem lavere selskabsskat

Fundamentet for vores velfærd har altid været et stærkt erhvervsliv. Vi skal sørge for, at det fundament ikke brydes ned med høj beskatning – særligt i en tid, hvor mangel på arbejdskraft og stigende priser i forvejen presser mange virksomheder. Vi foreslår at selskabsskatten gradvist sænkes fra 22 procent til 19 procent. Det vil gøre Danmark rigere, og det vil øge lønnen for den enkelte lønmodtager.

Vi afsætter 4 milliarder kroner i 2030 til forslaget.

7. Afskaf arveafgiften og generationsskifteskatten

Arveafgiften er grundlæggende urimelig. Den rammer erhvervslivet og danske familier hårdt og uretfærdigt. Det skal ikke udløse en regning fra staten, at et familiemedlem går bort eller en virksomhed går videre til næste generation. I modsætning til den nuværende regering, som har forhøjet afgiften med virkning fra 2020, ønsker vi at udfase arveafgiften fuldstændigt. 

Vi afsætter 4,2 milliarder kroner i 2030 til forslaget.

Reformer giver råd til velfærd

Samtidig med, at vi løser Danmarks økonomiske udfordringer, sætter vi penge af til, at der kommer flere ældre og et større pres på sundhedsvæsenet. Men selvom der er behov for at bruge flere penge i sundhedsvæsenet, så er vores udgangspunkt, at den offentlige sektor ikke behøver at vokse samlet set. For selvfølgelig kan man gøre tingene bedre i den offentlige sektor – hvis altså politikerne giver de offentligt ansatte lov til det og bl.a. tillader konkurrence fra private leverandører. Med de rigtige prioriteringer af  skattekronerne er der både plads til mere velfærd og skattelettelser.

Fuldt finansierede skattelettelser

Med denne plan er Det Konservative Folkeparti klar til at løse en række udfordringer gennem ansvarlig økonomisk politik. For at forhindre, at inflationen løber løbsk, vil planen blive gennemført i takt med, at konjunkturerne tillader det. Og så er vores plan for skattelettelser fuldt finansieret. Pengene skal ganske enkelt passe. Vi har vedlagt en liste med indtægter og udgifter, som vi håber, at du vil læse.

Læs hele vores skatteplan her