Vejledninger

Oversigt over antal foreningsdelegerede pr. vælgerforening

Vejledning til oprettelse af vælgerforenings-hjemmesider

Link og vejledning til indberetning til hovedkontoret

Vejledninger til medlemssystemet Membercare

Økonomisk århsjul for 2017 og beskrivelse af kontingentopkrævningsprocedure