Vejledninger

Oversigt over antal faste delegerede og foreningsdelegerede

Link og vejledning til indberetning til hovedkontoret

Vejledninger til medlemssystemet Membercare

Økonomisk århsjul for 2017 og beskrivelse af kontingentopkrævningsprocedure