Foreningssiden på MitC

Senest redigeret: 20. marts 2024 kl. 15:14 af Annette Wiibroe

Foreningssiden på konservative.dk/mitc/forening består af en række funktioner og lister til foreningsteknisk administration.

Siden indeholder funktioner til indberetning af bestyrelsesposter, kontingentsatser, byrådskandidater, byrådsmedlemmer og delegerede til partisekretariatet, opfølgning på kontingentindbetalinger, samt lister til brug ved medlemshåndtering.

Funktionerne er integreret med hjemmesiden, og de indberettede poster vises automatisk på hjemmesiden under din vælgerforening.

Bemærk, at du skal have posten som formand, medlemsansvarlig eller kasserer for at kunne anvende funktionerne på foreningssiden.

Klik for at gå til Foreningssiden.

Generelt om indberetningsfunktionen

Funktionerne til indberetning af tillidsposter bruges på følgende måde:

  • Indtast dato for afholdelse af generalforsamlingen i feltet Generalforsamlingsdato eller blot dags dato, hvis der er tale om en opdatering (hvis feltet vises).
  • Hvis en person fortsætter på sin tillidspost, skal du ikke foretage dig noget.
  • Hvis en person fratræder sin tillidspost, sættes et hak i feltet Fratræder post.
  • Du opretter en ny person på en tillidspost ved at klikke på knappen Tilføj post (delegeret, kandidat, byrådsmedlem). I feltet Navn tastes navnet eller en del af navnet på den person, der skal have posten. Systemet søger efter det pågældende medlem, og du skal blot vælge det rigtige navn, når det vises i søgeresultatet. Vælg tillidspost i feltet Vælg post. Klik i feltet for at få vist muligheder.
  • Hvis du fortryder din indtastning, kan du klikke på Fjern yderst til højre.
  • Bemærk, at de personer, som bestrider posterne Formand, Næstformand, Medlemsansvarlig, Kasserer og Sekretær, IKKE også skal registreres som menigt bestyrelsesmedlem. Bemærk også, at du ikke kan registrere KU-/KS-repræsentanter. Det bliver gjort i partisekretariatet.
  • Klik på Gem ændringer, når alle ændringer er registreret

Vejledning til brug af Foreningssiden

Foreningssiden er opdelt i tre kolonner; Medlemshåndtering, Generalforsamling og Byråd. Nedenfor beskrives funktionerne kolonnevis.

Medlemshåndtering

Funktioner til medlemshåndtering

Betalingsmetode
En side med information om, hvilken betalingsmetode de enkelte medlemmer bruger ved betaling af kontingent. 

Bliv aktiv/frivillig
Her kan man se en rapport over medlemmer, der har registreret et eller flere interesseområder, som de ønsker at være aktive indenfor.

Der kan hentes en rapport for de medlemmer, der har meldt sig som aktiv i Team Pape-regi, og en rapport for de medlemmer, der ønsker at være aktive i vælgerforeningsregi.

Klik i de ønskede felter, og tryk på Hent rapport. Rapporten bliver sendt til din e-mailadresse kort efter.

Kontingentopkrævning
Når partisekretariatet har sendt kontingentopkrævninger ud til medlemmerne, kan man her følge med i hvordan det går med indbetalingerne. Her vises en liste over de medlemmer, der er blevet opkrævet i den indeværende periode, og som endnu ikke har betalt. Listen er dynamisk, og når et medlem har betalt, fjernes vedkommende fra listen. 

Listen indeholder oplysning om stadie i kontingentopkrævningen (første opkrævning, rykker 1, rykker 2), betalingsfrist og betalingsmetode.

Der er yderligere information under overskriften Handling i linket Send opkrævning/information til medlemsservice ud for hvert medlem. Til venstre vises oplysninger om medlemmet og til højre en række funktioner. Disse funktioner bruges kun i Rykker 2-runden. Læs mere om dette i Procedure for udsendelse af opkrævninger og rykkere

Medlemsliste
Liste over aktuelle medlemmer i vælgerforeningen. 

Mgl. kontaktoplysninger
Vi ønsker at have registreret så mange kontaktoplysninger om vores medlemmer, som muligt. Under Mgl. kontaktoplysninger vises, hvilke medlemmer i din vælgerforening vi mangler kontaktoplysninger på.

Kontakt de pågældende via de tilgængelige kontaktoplysningerne på siden for indhente de manglende oplysninger. Hvis du er forbundet med de pågældende på Facebook og logget på her, kan du også sende en besked via Facebook ved at klikke på Send Facebook-besked.

Indtast de indhentede oplysninger i medlemssystemet.

Mgl. medlemsbekræftelser
Listen indeholder de medlemmer, der endnu ikke har bekræftet vores medlems- og handelsbetingelser. Dette skal gøres af alle medlemmer, så vi sikrer, at vores databehandling er i overensstemmelse med EU’s persondataforordning.

I vælgerforeningen kan I bede de pågældende medlemmer om at logge på deres MitC-profil og bekræfte deres oplysninger og acceptere vores Handels- og medlemsbetingelser.

I kan evt. skrive følgende til medlemmet: Vi er i gang med at sikre, at de oplysninger, vi har og opbevarer om vores medlemmer, er korrekte. Det drejer sig bl.a. om oplysninger som adresse, fødselsdato, telefon og mobiltelefon, modtagelse af nyhedsbreve, type medlemskab samt betalingsmåde.

Det er vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger om dig, og desuden er det et lovkrav, at vi sørger for at holde vores medlemsdata ajour.

Vi har derfor brug for, at du kontrollerer de oplysninger, vi har om dig. Samtidig beder vi dig bekræfte, at du er indforstået med, at vi opbevarer og behandler dine oplysninger i henhold til vores Handels- og medlemsbetingelser.

Log ind på MitC på www.konservative.dk/mitc/profil for at acceptere Handels- og medlemsbetingelserne.

Til de medlemmer, der ikke har en e-mailadresse, kan du downloade en formular via funktionen Download medlemsbekræftelse, skrive den ud og sende den med posten til medlemmet.

Upload medlemsbekræftelse
Ved de medlemmer, der returnerer en underskrevet medlemsbekræftelse i fysisk form, kan du bruge denne funktion til at sende medlemsbekræftelsen til partisekretariatet, hvorefter vi sørger for at registrere den for det pågældende medlem. 

Scan den underskrevne medlemsbekræftelse, og gem den i PDF-format på computeren.

Tryk på Vælg fil, og vælg den indscannede medlemsbekræftelse.

Tryk på Upload fil.

 

Viste kontaktoplysninger – tillidsfolk

Lister over, hvilke oplysninger de enkelte tillidsfolk har valgt må blive vist på hjemmesiden. Hvis du mener, at der mangler oplysninger på hjemmesiden om en tillidsperson, kan du her se, om vedkommende har givet tilladelse til, at oplysningen må vises på hjemmesiden.

Generalforsamling

Indberetning af oplysninger vedtaget ifbm. generalforsamlingen

Bestyrelsesposter
Liste over vælgerforeningens aktuelle bestyrelsessammensætning og funktion til indberetning af ændringer på posterne.

Delegerede
Liste over de faste delegerede i vælgerforeningen, samt funktion til indberetning af de foreningsvalgte delegerede. Her vises også, hvor mange foreningsdelegerede vælgerforeningen har. 

Kontingentsatser
Liste over aktuelle kontingentsatser for din vælgerforening, samt funktion til indberetning af nye kontingentsatser. Disse skal indberettes straks efter afholdelse af generalforsamling, så vi er sikre på at bruge de korrekte satser ved opkrævning.

  • Du ændrer en kontingentsats ved at skrive oven i det eksisterende tal.
  • Hvis alle jeres kontingentsatser er det samme beløb, skal du taste beløbet i alle felter.

Bemærk muligheden ”Tilbud” nederst på siden. Her kan du taste et beløb, hvis I f.eks. ønsker at give nye medlemmer et specielt introduktionstilbud det første år. Hvis I taster et beløb i dette felt, opretter hovedkontoret et nyt abonnement til nye medlemmer i jeres vælgerforening. Når det første år er gået, ændres det nye medlems abonnement til et almindeligt abonnement.

Klik på Gem ændringer, når alle ændringer er registreret.

Vedtægter
Vælgerforeningens aktuelle vedtægter kan downloades her.

Byråd

Indberetning af borgmestre, gruppeformænd og byrådsmedlemmer og -kandidater

Byrådskandidater
Liste over indberettede spidskandidat/borgmesterkandidat og byrådskandidater i vælgerforeningen, samt funktion til indberetning og fjernelse af kandidater, samt mulighed for at angive kandidatrækkefølge.

Byrådsmedlemmer m.m.
Liste over byrådsmedlemmer, samt funktion til indberetning og fjernelse af byrådsmedlemmer.