Senest redigeret: 15. juni 2022 kl. 11:49 af Ukendt

Gode råd til at skrive en landsrådsindstilling

Vi vil gerne hjælpe dig og din vælgerforening med at komme ud over rampen med jeres indstilling. Derfor får I her vores bedste tip til, hvordan man skriver en indstilling.

Råd til formidling

 • Skriv i indledningen, hvilket problem indstillingen skal være med til at løse.
 • Hold indstillingen på en enkelt side, hvis det kan lade sig gøre. Flere læser teksten, hvis den er kort, og det tvinger jer til at bruge et præcist sprog – til læsernes fornøjelse.
 • Opsummér i afslutningen, hvad indstillingen vil. Brug evt. punktopstilling for enkelthedens skyld. Det kunne se sådan her ud:
  • Det Konservative Folkeparti mener, at
   • Der skal investeres flere penge i den grønne omstilling
   • At vi skal gøre os fri af fossile brændsler senest i år 2050.
  • Få en, der ikke er inde i emnet, til at læse indstillingen igennem. Hvis vedkommende ikke forstår den, betyder det sandsynligvis, at andre også vil have svært ved at forstå den.
  • Fjern regibemærkninger og kommentarer til jer selv a la ”(Her skal vi huske at tjekke fakta)” fra indstillingen. Indstillingen skal være færdigskrevet, når den indsendes.
  • Henvis ikke til dig selv i teksten, selvom du er primær pennefører på en indstilling. Indstillingen indsendes på vegne af en vælgerforening eller en storkreds.
  • Tænk over, om din indstilling bliver opfattet, som du håber. Spørg dig selv, om du risikerer, at formen risikerer at overskygge budskabet.
  • Læs korrektur.

Råd til det faglige

 • Henvis til en kilde, når du bruger tal og andre fakta. Det kunne se sådan her ud:
  • Der er behov for bedre hjælp til kvinder ramt af fødselsdepression, som ifølge Mødrehjælpen rammer hver tiende kvinde”.
  • ”Hvis den danske produktivitet havde fulgt den amerikanske siden 90’erne, ville samfundet i 2013 have været 360 milliarder kroner rigere, viser Produktivitetskommissionens rapport
 • Adressér partiet eller folketingsgruppen i stedet for enkeltpersoner som eksempelvis en minister. Det er partiets politik, indstillingen forsøger at påvirke.

Råd til samarbejde

 • Man er velkommen til at gå i dialog med det ansvarlige folketingsmedlem, når man vil forfatte en indstilling. Men gør det i god tid, for I kan ikke forvente, at dialogen kan klares hen over sommerferien. Politikere har også brug for at holde fri.
 • Gå indstillingen igennem i vælgerforeningernes bestyrelser og eventuelt i storkredsen. Det kan samle flere vælgerforeninger bag én indstilling i stedet for, at der indsendes flere enslydende.

Råd til formalia

 • Undgå skønne spildte kræfter: Overhold deadline. Ellers bliver din indstilling ikke behandlet.
 • Husk at sende indstillingen med, når du skriver ind, at du har en indstilling. Hvis du sender en mail om, at du har en indstilling, uden at mailen indeholder indstillingen, har du ikke sendt en indstilling.