23. årgang | nr. 2 | juni 2018

Del via:
Del via:

Som miljø- og klimaordfører har Mette Abildgaard arbejdet for at trække udspillet i en grøn retning

…mens Orla Østerby, som energiordfører har fokuseret på billigere og mere effektiv energi.

Energiudspil: Grønnere og billigere energi til alle

Danmark har længe været anerkendt som et af verdens førende lande inden for energi og klima. Det er en position, både Det Konservative Folkeparti og regeringen har udtrykt et klart ønske om at bevare
og styrke. Ifølge regeringen kræver det et kursskifte i energipolitikken, hvis det skal lykkes. Det nye energiudspil er regeringens bud på dette kursskifte, der blandt andet indebærer lempelser af en række energiafgifter.

Energiudspillet omtales som et nybrud inden for dansk energipolitik. Det er nemlig første gang nogensinde, at det er lykkedes at samle grøn og billigere energi i ét og samme udspil. Samtidig har regeringen prioriteret, at Danmark kan realisere de høje mål og ambitioner på klimaområdet, uden at det medfører en for stor regning for borgerne og samfundet generelt. For den konservative energiordfører Orla Østerby, der har været med til at forhandle udspillet på plads, har det da også været et vigtigt aspekt:

“Det glæder mig, at vi med det nye energiudspil får langt mere energi for pengene, end vi gjorde i det sidste udspil,” siger han og fortsætter:

“Det er en bred vifte af initiativer, vi igangsætter. Vi udbygger vindenergien med en af verdens største vindmølleparker. Vi bruger 240 millioner kroner på at fremme biogassen med de nyeste teknologier. Vi sænker elafgiften, så en almindelig børnefamilie sparer cirka 1.500 kroner årligt. Og så afsætter vi 580 millioner kroner til forskning, som forhåbentlig skal føre til en fordobling af dansk energieksport frem mod 2030.”

På vej mod en grønnere klode
En stor del af udspillet har fokus på, hvordan vi som land skal bevæge os væk fra fossile brændstoffer. Målet er, at Danmark i 2050 skal være et lavemissionssamfund uafhængig af fossile brændstoffer. Derfor har energiudspillet også trukket tænder ud hos den konservative miljø- og klimaordfører, Mette Abildgaard, der også har været involveret i forhandlingerne:

“Det er ingen hemmelighed, at jeg har brugt rigtigt meget tid på energiudspillet, da det er noget, jeg virkelig går op i med liv og sjæl. Og så er det fedt, at resultatet er endt med at blive virkelig godt,” siger hun.

Som klima- og miljøordfører for et parti, der er ambitiøst på klimaområdet, er det især den grønne del af udspillet, som Mette Abildgaard har haft fokus på:

“Med udspillet lever vi op til det mål, som vi konservative fik skrevet ind i regeringsgrundlaget. Nemlig, at Danmark i 2030 skal have halvdelen af energiforbruget dækket af vedvarende energi. Vi har kun én klode, og vi skylder de kommende generationer at passe godt på den. Udspillet indeholder masser af havvind, landvind, solceller, biogas og så videre. Vi bruger hele 12 milliarder på grønne tiltag og lemper samtidig elafgifterne, så vi for eksempel kan opvarme flere huse med grøn strøm,” afslutter Mette Abildgaard