Procedure for opbevaring/sletning af persontest

Senest redigeret: 22. maj 2018 kl. 16:29 af Jesper Bay Eriksen

Partisekretariat

Persondata, der indsamles i forbindelse med persontest, opbevares digitalt hos den leverandør, vi har aftalen om udførelse af persontesten med. 

For de jobansøgere, der har fået udført en persontest, gælder, at testen opbevares indtil der er indgået en samarbejdsaftale. Herefter slettes testen.

Deltagere i partiets talentprogram får alle udarbejdet en persontest. Disse test opbevares i 2 år, da de skal bruges under hele talentprogrammet. Der udfærdiges en kontrakt, som underskrives af deltagerne i programmet.

Partisekretariatet opbevarer en kopi af persontesten. Alle fysiske udskrifter af persontest opbevares i en aflåst skuffe og destrueres, efter at talentprogrammet er afsluttet.