22. årgang | nr. 2 | juni 2017

Aftale om boligskat faldt på plads

Det holdt hårdt, og det tog længere tid, end de fleste havde regnet med – men til sidst lykkedes det: At lande en aftale om de kommende års boligbeskatning for de danske boligejere. PH har talt med erhvervsminister Brian Mikkelsen, som har fungeret som chefforhandler for Det Konservative Folkeparti under de lange forhandlinger, om forløbet og selvfølgelig om resultatet. 

Først og fremmest: Hvad synes du overordnet set om den endelige aftale set igennem konservative briller? 

”Jeg synes, det er en god aftale. Det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at aftalen havde set anderledes ud, hvis K havde siddet på 90 mandater i Folketinget, men vi er kommet et stykke ad vejen hen imod vores politik med vores bare seks mandater, og det er jeg tilfreds med. Vi har sikret øget tryghed for de danske boligejere – og det var vores topprioritet.” 

Hvad betyder aftalen for de danske boligejere? 

”Den betyder først og fremmest, at vi bremser de voldsomme og uforudsigelige stigninger i boligskatterne. Særligt i grundskylden, der har generet mange boligejere de senere år. Og hvis vi ser på de kommende år, vil landets boligejere være stillet markant bedre, fordi vi samlet set sparer boligejerne for omkring 20 milliarder kroner frem mod 2025, som er fuldt finansieret fra statens såkaldte råderum, og ingen nuværende boligejere kommer til at betale mere i skat efter 2021. Og så vil jeg i øvrigt opfordre alle til at kigge forbi www.nye-ejendomsvurderinger.dk, hvor der er lagt beregninger på kommunebasis ud.” 

Hvordan har forløbet omkring forhandlingerne været? 

”Det tog lang tid, og det var tit knudret undervejs. Men jeg vil samtidig sige, at det jo er en meget omfattende og dyr aftale, der skal række flere år frem, så derfor skal det selvfølgelig også tage den tid, det tager. Vi skylder boligejerne, der betaler mange milliarder kroner i boligskat, at kæmpe til sidste blodsdråbe for at redde dem for de ellers store planlagte stigninger i boligskatterne. Så må vi arbejde ekstra, og så er min nattesøvn altså ikke vigtig i det store billede. Men nu blev vi færdige, og vi er tilfredse med det opnåede resultat.” 

Hvad var K’s rolle internt i forhandlingerne? 

”Som den tidligere socialdemokratiske spindoktor Noa Redington sagde live på TV2 NEWS, da aftalen var indgået: “Der er mange boligejere, der kan være glade for, at Det Konservative Folkeparti sad med ved bordet.” Det har han ret i, for det var uden sammenligning os, der kæmpede hårdest for boligejerne under de forhandlinger – selvfølgelig flankeret af vores gode regeringsmakkere fra V og LA. Men derudover var det svært at spore den helt store ildhu fra partierne efter at redde boligejerne. Det må jeg bare sige helt ærligt, men derfor er det også bare ekstra bekræftende at opnå enighed om en god løsning.” 

Hvordan vil I arbejde videre for lavere boligskatter, når I har indgået en aftale på området? 

”Det Konservative Folkepartis politik på området er lige så klart i dag, som det var før aftalen: Vi arbejder på at få afskaffet alle de løbende boligskatter og i stedet indføre et avancebeskatningssystem, som man har i eksempelvis Sverige. Det er vores vision. Og ude i landet arbejder vores lokale kræfter og dygtige byrådsmedlemmer også på at sænke boligskatterne, hvor det giver mening, og når det giver mening. Men når det er sagt, er det klart, at vi ikke i morgen eller i overmorgen kræver boligskatteaftalen ændret, for vi står ved de aftaler, som vi indgår. Men vores politik er ikke lagt på hylden, og vi vil fortsætte med at arbejde for, at tingene går i vores retning. 

Sådan udregner du din egen kommende boligskat 

Gå ind på http://nye-ejendomsvurderinger.dk/min-boligskat/ 

Find din region og derefter din kommune på listen 

I den midterste kolonne vises den kommende skattelettelse for et gennemsnitligt hus i din kommune. 

Hvis din bolig er mindre eller mere værd end gennemsnittet, kan du bruge kolonnerne til venstre eller højre for den midterste 

Bemærk, at tallene er udregnede gennemsnit og derfor ikke nødvendigvis kan overføres 1 til 1 til din situation