22. årgang | nr. 2 | juni 2017

Vækst på vej:
Dansk økonomi i fremgang

Der er vækst i Danmark, og finanskrisen er lagt bag os. Hvis forudsigelserne og de hidtidige prognoser holder stik, vil vi i 2017 opleve et bredt funderet opsving med en estimeret vækstrate på omkring to procent. Det er den højeste vækst i ti år, men det er selvfølgelig ikke så meget, som vi godt kunne ønske os, når vi også ser på de øvrige EU- og OECD-lande.
Væksten skyldes ikke alene en stigning i beskæftigelsen og reallønnen, men også stigningen i danskernes privatforbrug må tilskrives en vigtig rolle. I kølvandet på finanskrisen valgte mange danskere at spare op til en uvis fremtid, og de låste dermed store summer på deres bankkonti. Men den tid er forbi, forbrugskvoten stiger, og optimismen spirer stille og roligt.

Omstillingsparate virksomheder 

Det er heldigvis ikke kun i de private økonomier, at optimismen lever. Også det danske erhvervsliv har det bedre. Faktisk oplever vi lige nu, at mange af de arbejdspladser, der tidligere blev flyttet til Østeuropa og Asien, flyttes tilbage til Danmark, blandt andet fordi digitaliseringen af arbejdsprocesser sænker omkostninger men også øger produktiviteten. Hver medarbejder i virksomheder med høj digitalisering bidrager med 135.000 kroner mere i værditilvækst end medarbejdere i lavt digitaliserede virksomheder..
Det kan i høj grad tilskrives virksomhedernes omstillingsparathed og deres evne til at gribe de nye teknologiske muligheder. Vi møder ofte selv virksomheder, der griber den nye teknologi, og som udnytter de fantastisk ting, den bringer med sig. Det skaber vækst og endnu flere arbejdspladser, og det sikrer et godt erhvervsklima, som er essentielt for et land som Danmark. 
Så bidrager det naturligvis også til optimismen, når regeringen alene i 2016 har fjernet byrder for 1,1 milliarder kroner med udgangspunkt i byrdestoppet og virksomhedernes regelforenklingsforslag via det såkaldte Virksomhedsforum.

Bedre vilkår for vækst 

Det er virksomheder og vækst, der skal drive Danmark fremad, og det er vores virksomheder, der er hele fundamentet for vores velfærd. Derfor arbejder vi hver dag for, at danske virksomheder får de bedste vilkår for udvikling og vækst. Og vi skal have vækst i hele Danmark. Derfor moderniserer vi planloven, så det bliver mere fleksibelt for kommunerne at udstykke grunde til erhvervsformål. Bureaukratiet skal væk, og virksomhederne skal sættes fri.
Vi ønsker at gøre Danmark til et af de bedste iværksætterlande i Europa. Det skal det nye iværksætterpanel bidrage til. Panelet skal kaste lys over, hvordan rammevilkårene for både iværksættere og vækstvirksomheder i Danmark bliver bedre. Vi skal opmuntre iværksætteri, og vi skal hylde de iværksættere, der modigt griber fremtidens muligheder og skaber arbejdspladser.
Til efteråret vil vi med udgangspunkt i det digitale vækstpanels 33 hovedanbefalinger lancere en digital vækststrategi, som skal gøre det endnu mere attraktivt at udnytte og skabe gevinsterne ved netop digitalisering.

Nyt råd skal sikre konkurrencevilkår 

Som vi skrev ind allerede i regeringsgrundlaget, vil regeringen løbende overvåge danske virksomheders konkurrencevilkår og årligt benchmarke dem op imod andre lande. Det skal sikre, at vi kan holde øje med, at Danmark ikke pludselig ryger bag af dansen. Vi nedsætter også et råd om gode konkurrencevilkår, som får til opgave løbende at følge og efterse erhvervsvilkårene for virksomheder i Danmark. Rådet skal blandt andet se på skatte- og afgiftsregler, herunder selskabsskatten, personskatter, kapitalbeskatningen, reguleringen generelt, rapporteringskrav og meget mere.
Rådet skal rådgive regeringen om områder, hvor virksomhederne oplever de største udfordringer, identificere konkrete problemer og komme med specifikke forslag til at styrke erhvervsvilkårene. Rådet sammensættes af erhvervsfolk, repræsentanter for organisationerne og eksperter med indsigt i erhvervslivets vilkår.
Væksten er som sagt ikke oppe, hvor vi godt kunne tænke os, at den var. Men vi er stille og roligt på rette vej, og vi kæmper dagligt videre for erhvervslivets bedste. De trækker læsset for os alle.