22. årgang | nr. 2 | juni 2017

DET AKTIVE BAGLAND:
Politi, sygehus, vinylplader, økologi og Paternoster ...

HØRSHOLM
Turen går til Politigården

Hørsholm Vælgerforening var mødt talstærkt op, da medlemsturengik til Politigården i København. Her ventede en rundturi det arkitektoniske bygningsværk af Jan Klit, der er politibetjentog medlem af kommunalbestyrelsen i Hørsholm. Og senere villepartiformand, Søren Pape, holde et oplæg.
Efter et oplæg, hvor justitsministeren præsenterede situationen idansk politi og skildrede de udfordringer, som politiet står overfornetop nu, blev der åbnet op for spørgsmål og dialog. Der blev særligtspurgt ind til ’rockerbandepakken’, der blev lanceret i marts,og hvordan den skal dæmme op for bandekriminaliteten. Hertilvar formanden meget klar i mælet og sagde at ”kursen overforrocker- og bandemedlemmer skal simpelthen være hårdere, ogman skal kunne mærke, at en kriminel løbebane er forkert”.
Flere medlemmer var enige og spurgte samtidigt ind til initiativer,der skal forebygge, at unge mennesker ender i disse miljøer. SørenPape anerkendte vigtigheden af at hjælpe svage unge, og at det erhelt essentielt, at fødekæden skal stoppes. Derfor kunne han ogsåløfte sløret for, at han i skrivende stund har et udspil omkring ungdomskriminalitetpå tegnebrættet.

VEJLE
Medlemsmøde på Vejle Sygehus

Tirsdag den 2. maj havde Konservative i Vejle inviteret til medlemsmødemed gæster på Laboratoriecentret, Vejle Sygehus, SygehusLillebælt. Her har man med stor succes effektiviseret processenmed analysen af blodprøver, og det var udgangspunktet foraftenens medlemstur.
Laboratoriecentrets motto er: “Vi kan, vi vil, vi tør, vi gør”. Og detlever centrets leder professor Ivan Brandslund og Driftchef CarstenThomsen fuldt op til. De fortalte ivrigt om starten i 1986 hvor målet var at effektivisere arbejdet sammen med medarbejderne omden cirka halve million prøver, der blev fortaget årligt. Fra en halvmillioner prøver i 1986 er man i dag oppe på cirka 4 millioner årligeprøver på laboratoriet. Prøveprisen er halveret fra 35 kroner til 17kroner. Så effektiviteten er steget og prisen er faldet. I dag er dethele mere effektivt, fordi prøverne bliver taget på afdelingerne, defår en stregkode og sendes direkte i analyseglas via en selvudvikletrørpost direkte til laboratoriet. Her overtager robotter resten afanalyseprocessen. Efter en produktionstid på en lille time liggersvaret i afdelingernes indbakke. Rørposten kan klare en analysehver sjette sekund fra hver afdeling. Resultaterne af analysernekommer ud til afdelingerne i samme rækkefølge, de kom ind.Det var en fornøjelse at høre og se, hvordan udviklingen var foregået,og de to dedikerede værter kunne fortsætte deres beretningmeget længere, for de havde begge været på en spændende oglang, udviklende vej til gavn for vores fælles sundhed og sygehus.

RUDERSDAL & LYNGBY-TAARBÆK
Øko-dag i Nordsjælland

På en smuk solbeskinnet forårssøndagbesøgte Rudersdal og Lyngby-Taarbækvælgerforeninger det økologiske landstedStengården i Nordsjælland.
Her driver ægteparret Elisabeth og JensOtto økologisk landbrug på tyvende årmed stor succes.
De to tidligere DTU-kemiingeniører harotte ansatte, der hjælper med at dyrke 110hektar marker, passe dyrene og betjenegårdbutikken, der for øvrigt har Danmarksstørste udvalg af økologiske varer.Vælgerforeningen fik syn for sagen:3000 høns, 25 køer og 100 forskellige slagsgrøntsager byder gården på.
Over en lækker øko-frokost i det fri blev degodt 30 deltagere underholdt af miljø-ogklimaordfører Mette Abildgaard. Her varbudskabet, at vi skal have skabt mereøkologisk landbrug i Danmark for at leveop til den stigende efterspørgsel. Faktisker danskerne det folkefærd i Europa, derbruger flest penge på økologiske varer. Derer så stor efterspørgsel, at vi importerermere end vi eksporter, lød det fra MetteAbildgaard, som havde sin mand og to søstre med til arrangementet.

KØBENHAVN
Besøg hos Danmarks eneste vinylpladetrykkeri

Københavns vælgerforening måttelangt ud i Nordhavnen, da Nordsø Recordsskulle besøges i starten af april.Men det var hele turen værd, for Skandinavienseneste vinyltrykkeri er enutrolig historie. Bag succesen står treiværksættere, deriblandt byråds-ogfolketingskandidat Helle Bonnesen. Forfå år siden fik de den skøre idé, at de villetrykke vinylplader. Det er 30 år siden,at der sidst er blevet trykt plader i Danmark.Men efterspørgslen efter lækrevinylplader er stigende, og det kan detlille firma tydeligt mærke.
Nordsø Records har i dag både danskeog udenlandske kunstnere som kunder,og trykkeriet kan trykke op imod200.000 vinylplader om året. Vælgerforeningenblev taget igennem heleprocessen med damp, små plastikkugler,store trykmaskiner og afkøling, fortil sidst at lytte til det færdige produkt.Som et ekstra nummer på pladen kiggededen konservative gruppeformandpå Københavns Rådhus, Jakob Næsager,forbi til et lille foredrag om Københavnsnye bydel Nordhavn, hvor der i fremtidenskal bo 40.000 mennesker.

VARDE
Besøg på Christiansborg

I maj måned var Varde vælgerforeningpå besøg på Christiansborg. Check in blevhurtigt klaret, og herefter kunne gruppentage plads på tilhørerpladserne ogovervære dagens afstemninger. Efter debati Folketingssalen blev gruppen hentetaf MF Anders Johansson, der viste rundtback stage. Der blev tid til at se den historiskeLandstingssal med tilhørende samtalerum,de rullende paternoster elevatorersamt Grundloven. Desuden fik gruppenet kort kig i det konservative grupperum.Gruppen konstaterede, at grupperummetvil være alt for lille efter næste folketingsvalg.