De konservative MF’ere får nye ordførerskaber

Den konservative folketingsgruppe har i dag fordelt ordførerskaberne imellem sig, efter at partiet er gået i regering, har afgivet tre personer til ministerholdet og derfor også har fået tre nye MF’ere i gruppen som suppleanter.

De tre nye, faste MF’ere er Anders Johansson fra Ærø, Brigitte Klintskov Jerkel fra Greve og Orla Østerby fra Lemvig.

Gruppeformand Mette Abildgaard holder fast i sine grønne områder, og derudover lancerer partiet to helt ny ordførerskaber: Et reformordførerskab til Rasmus Jarlov og et værdiordførerskab til Naser Khader.

Ordførerskabernes nye fordeling

Gruppeformand: Mette Abildgaard
Gruppenæstformand: Rasmus Jarlov
By, bolig og bygning: Anders Johansson
Beskæftigelse: Rasmus Jarlov
Dyrevelfærd: Orla Østerby
Energi og Forsyning: Orla Østerby
Erhvervsordfører: Anders Johansson
Europa/EU: Rasmus Jarlov
Familieordfører: Orla Østerby
Finansordfører: Rasmus Jarlov
Fiskeri: Orla Østerby
Forbrugerpolitik: Anders Johansson
Forsvar: Rasmus Jarlov
Grundloven: Mette Abildgaard
Grønland og Færøerne: Rasmus Jarlov
Handicappolitik: Orla Østerby
Idræt: Orla Østerby
Indfødsret: Naser Khader
IT & Tele: Anders Johansson
Kirke: Naser Khader
Klima: Mette Abildgaard
Kommunalpolitik: Anders Johansson
Kultur: Naser Khader
Landbrug og fødevarer: Orla Østerby
Landdistrikter og små-øer: Anders Johansson
Ligestilling: Brigitte Klintskov Jerkel
Medier: Naser Khader
Menneskerettigheder: Naser Khader
Miljø: Mette Abildgaard
Nordisk samarbejde: Brigitte Klintskov Jerkel
Psykiatri: Brigitte Klintskov Jerkel
Reformordfører: Rasmus Jarlov
Retspolitik: Naser Khader
Skatter og afgifter: Anders Johansson
Social og børn: Orla Østerby
Sundhed og forebyggelse: Brigitte Klintskov Jerkel
Transport: Rasmus Jarlov
Uddannelse og forskning: Brigitte Klintskov Jerkel
Udenrigspolitisk Nævn: Naser Khader
Udlændinge og integration: Naser Khader
Udviklingsbistand: Naser Khader
Værdiordfører: Naser Khader
Ældre: Brigitte Klintskov Jerkel

For yderligere spørgsmål, kontakt pressechef Morten Scheelsbeck på 61 62 33 65 eller en af de seks medlemmer af folketingsgruppen:

Mette Abildgaard: 61 62 46 42
Rasmus Jarlov: 61 62 46 41
Naser Khader: 61 62 46 40
Anders Johansson: 61 62 47 62
Brigitte Klintskov Jerkel: 51 72 60 25
Orla Østerby: 40 94 14 10