Vi støtter trafikal ligestilling

Af Anders Johansson, landdistriktsordfører

Hvis vi for alvor skal skabe vækst og udvikling på vores øer og bevare livet der, skal vi have lagt de betalingsringe omkring øerne godt og grundigt i graven. Det tager vi endnu et stort skridt til med lovforslaget som vi behandler i dag.

For mig som øbo, som ærøbo er det virkelig endnu en stor dag ligesom for mange andre øboere i riget. Kampen for trafikal ligestilling begyndte tilbage i 1980’erne, og dengang blev det ikke taget særlig alvorligt.

Senere er landevejsprincippet blevet nævnt flere gange i diverse rapporter over, hvordan man kan skabe bedre grundlag for befolkningerne på øerne, dog fortsat uden at øboerne har mærkede nogen lempelse af betalingsmuren, tværtimod.

Befolkningstallene på øerne er over en bred karm faldet.
Dermed er antallet af passagerer til at betale regningen for færgetransporten også faldet. Konsekvensen har været eskalerende priser og til sidst kunne alle se at noget måtte gøres – heldigvis

I dag så tager vi tredje skridt i retning mod en fuldstændig trafikalstilling af vores øer. Først fik vi billigere godstransport, så øernes virksomheder vi lige konkurrence med virksomhederne fra fastlandet.

Senere billigere skuldersæsoner og her i tredje etape får vi får hele året på nær højsæsonen.

Vi er nået rigtig langt de senere år og det vil jeg gerne takke alle folketingets partier for. Fordi netop de nævnte initiativer er faktisk blevet vedtaget enstemmigt blandt alle folketingets partier. Det er vigtigt.

Det er vigtigt at ønsket om trafikal ligestilling er bredt funderet i Folketinget, fordi det er en så vigtig rammebetingelse for vores øer, at det ville være fuldstændig uholdbart og ødeliggende, hvis det skulle ændres ved skiftende flertal.

Derfor vil jeg gerne takke de øvrige partier og ordfører for det gode samarbejde om denne sag. Både på vegne af Det Konservative Folkeparti, men måske særligt som øbo.

De danske øer er en vigtig del af Danmark, vores kultur og historie, og de smukke danske øer har nok en særlig plads i mange danskeres hjerter.

Det har de også hos Det Konservative Folkeparti, og derfor støtter vi de initiativer, som på en fornuftig måde er med til at skabe bedre vilkår for beboere og erhverv på øerne.

Jeg tror, jeg taler på alle øboeres vegne, når jeg siger, at betalingsringen mellem fastlandet og vores øer var den største trussel mod vores ø-samfund i Danmark og derfor er jeg også utrolig glad og stolt over i dag at kunne være med til at tage endnu et stort skridt mod trafikal ligestilling.

Landevejsprincippet virker. Det har vi har vi allerede set ved selvsyn. Passagertallene til de danske øer eksploderede i takt med priserne blev sat ned.

Det samme fik vi bekræftet, da vi for nogle måneder siden holdt en høring om effekterne af landevejsprincippet. Konklusioner er soleklar: lavere færgepriser giver flere gæster, mere liv og flere arbejdspladser på de danske øer – selvfølgelig gør det det.

En anden udfordring som lovforslaget adresserer er problemerne med den moms der skal afholdes af færgeoperatørerne. Momsproblematikken udhulede reelt tilskuddet i visse tilfælde og jeg er glad for at der med lovforslaget rettes op på den problemstilling. Det var jo helt grotesk og åbenlyst en fejl, som der nu rettes.

Vi i Det Konservative Folkeparti glæder os desuden til at arbejde videre for at få indført landevejsprincippet fuldt og helt, som vi kender det fra f.eks. nogle af vores nabolande.

For hvis vi skal skabe grundlag for vækst og udvikling på vores skønne øer, skal vi starte med at fjerne de betalingsringe, som adskiller dem fra fastlandet.