K: Milliardindsprøjtning til Forsvaret er den største i årtier

VLAK-regeringen har netop fremlagt et udspil til et nyt forsvarsforlig, og med et samlet militært løft på næsten 13 milliarder frem til 2023 er der tale om største oprustning i 20 år. Fokus for Forsvaret ændres desuden og rettes fremtidigt mere mod øst, og både nyt fokus og øgede midler vækker stor begejstring i Det Konservative Folkeparti:

”Forsvarsbudgettet øges hvert år allerede fra årsskiftet og ender i 2023 med hele 4,8 milliarder kroner mere om året end nu. Det ender altså med en stigning på over 20 procent, og det er første gang i flere årtier, at vi styrker Forsvaret. Det er af afgørende betydning for Danmarks sikkerhed,” understreger Rasmus Jarlov, der er konservativ forsvarsordfører.

Konservative ønsker er med i udspillet
”Pengene skal dels bruges til at lappe eksisterende huller i forsvaret og på en ny og fuldt operativ brigade i Hæren. Der lægges desuden op til et helt nyt dansk luftværn, et nyt forsvar mod ubåde, et styrket beredskab og bedre cyberforsvar. Det er gode, konservative aftryk, som vi er meget stolte over at se i det endelige udspil,” siger Rasmus Jarlov.

”Vi har desuden sikret, at planerne om at flytte Hærens Officersskole fra Frederiksberg Slot droppes. Det har vi kæmpet for, fordi kultur og korpsånd er vigtigt, og fordi vi ikke vil være med til at ødelægge 150 års tradition.”

Værnepligten udvides
Som en del af det nye forsvarsforlig er det planen, at værnepligten udvides med 500 ekstra soldater hvert år. Det svarer til 12 procent ekstra værnepligtige i forhold til i dag, og det er også noget, der er særligt vigtigt for Det Konservative Folkeparti:

”Det er vigtigt, at de værnepligtige kan bruges i Forsvaret, når de er blevet uddannet. I dag sender vi dem hjem, uden at nogen får plads i Forsvaret. I fremtiden vil de kunne blive genindkaldt, hvis der opstår en krigssituation, og de vil da indgå som en del af Forsvaret af Danmark. Dermed får værnepligten en reel funktion og bliver i højere grad en militær kapacitet,” afslutter Rasmus Jarlov.

For yderligere kommentarer, kontakt forsvarsordfører Rasmus Jarlov på 61 62 46 41.

Hør her hvorfor forsvarssagen er så vigtig for os som parti: