Nye krav for familiesammenføring giver bedre balance

Regeringen, DF og S har vedtaget en ny aftale, der skal sikre strammere og mere rimelige regler for, at danskere kan få udenlandske ægtefæller til Danmark hvis de ønsker at leve i Danmark sammen.

”Dette er endnu en stramning af Danmarks udlændingepolitik. For de fleste bliver det sværere at komme til Danmark, men for veluddannede, arbejdende danskere, der har fundet en ægtefælle i udlandet, bliver det nemmere fremover.

Det går vi i Det Konservative Folkeparti varmt ind for,” siger Rasmus Jarlov.

I stedet for som hidtil at kræve, at de to ægtefæller skal have en større tilknytning til Danmark end til et andet land, kommer der nu krav om at have arbejde, kunne tale dansk, have en bopæl uden for et ghettoområde og højere krav om økonomisk sikkerhed i forhold til i dag.

Det giver ifølge Rasmus Jarlov den rette balance:

”Danskeren, der har arbejdet for Mærsk i udlandet og har fundet en partner, får nu nemmere ved at få vedkommende til Danmark. Til gengæld bliver det sværere for den ikke-uddannede andengenerationsindvandrer, der bor i eksempelvis Mjølnerparken, at få en kone fra Irak eller Pakistan herop. Det ser vi som en stor forbedring i forhold til de nuværende regler.”

Det er Integrationsministeriets vurdering, at der vil komme færre ægtefællesammenføringer som følge af de nye regler.