Ny aftale sikrer digital vækst

Af Anders Retz Johansson, erhvervsordfører, Det Konservative Folkeparti

 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har netop indgået en politisk aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst. Hensigten med aftalen er, at vi skal udnytte de muligheder, som ny teknologi konstant giver os, til at skabe mere velstand, bedre velfærd samt gode og vellønnede arbejdspladser.

 

Frem mod 2025 har vi afsat 1 milliard kroner, som gør det muligt for os at gå offensivt til værks når det gælder den digitale omstilling. Således kan virksomheder og den enkelte bedre udnytte mulighederne i de nye teknologier til gavn for vækst og beskæftigelse. Fremtiden er i høj grad digital, og vi skal være frontløbere på området. Derfor glæder det mig, at aftalen er ambitiøs og målrettet.

 

Helt konkret igangsætter vi med aftalen initiativer inden for seks områder: Digital hub for et styrket erhvervsmiljø, digitalt løft af små og mellemstore virksomheder, digitale kompetencer til alle, data som vækstdriver i erhvervslivet, agil erhvervsrettet regulering og styrket IT-sikkerhed i virksomhederne.

 

Derudover etablerer vi Digital Hub Denmark, som har til formål at fremme brugen af nye digitale teknologier som Big Data og kunstig intelligens. Vi vil også hjælpe de helt små virksomheder til at blive mere digitale. Denne indsats kalder vi SMV:Digital, og den består blandt andet af rådgivning om automatisering og brug af de nyeste teknologier.

 

Ovenstående er blot to eksempler på en række af de initiativer, som vi med aftalen har igangsat. Som erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti er jeg meget optaget af, hvordan vi fra statens side får skabt de bedste vilkår og forudsætninger for dansk erhvervsliv. Og her er digitalisering en afgørende faktor, som vi nu har taget hånd om.