Børnenes tarv har nu fået plads i skilsmissesystemet

Alle partierne i Folketinget har indgået en ny aftale om ét samlet familieretligt system, hvor barnets trivsel og beskyttelse er i centrum. Det er en milepæl for Det Konservative Folkeparti, der har skabt et nyt system, der tager højde for familierne, og ikke omvendt. 

Aftalen er et opgør med det nuværende skilsmissesystem, hvor alt for mange familier bliver mødt af et usammenhængende og konfliktoptrappende system, som går alvorligt ud over de involverede børn.

Næsten hvert tredje barn i Danmark har oplevet en skilsmisse. Den slående statistik har affødt nye krav til sagsbehandling, der i højere grad er tilpasset den måde, familier er indrettet på i dag, hvor forældre er lige meget forældre. Det betyder, at enige forældre i skilsmisser, der deler børnene lige, også skal have lige adgang til børneydelser.

Aftalen har blik for, at ingen familier er ens. Af hensyn til børnene, vil skilsmissesager omfatte en refleksionsperiode på tre måneder, hvor der vil være adgang til en række tilbud målrettet barnets situation. Begge forældre er bopælspligtige under refleksionsperioden, så barnet bliver i sine fysiske kendte rammer.

Derudover vil alle skilsmissesager fremover gennemgå en screeningsproces, der har til formål at målrette førnævnte tilbud efter forskellige behov. På den måde undgår vi at trække familierne rundt blandt forskellige myndigheder, der kan skabe nye uenigheder og problemer.

Ambitionen er at sikre familier et mere enkelt, gennemskueligt og forudsigeligt forløb, hvor børnenes stemme endelig vil blive hørt.