Det Konservative Folkeparti flytter erhvervskonference fra Danske Bank

Det Konservative Folkeparti har planlagt en stor erhvervskonference med deltagelse af blandt andre justitsminister Søren Pape Poulsen og erhvervsminister Brian Mikkelsen og 120 deltagere fra dansk erhvervsliv i Danske Banks lokaler fredag den 4. maj.

“I lyset af dagens rapport fra Finanstilsynet om hvidvask i Danske Banks estiske filial, som har ført til otte påbud og otte påtaler, har vi besluttet at flytte vores konference til Dansk Industri på Rådhuspladsen. Henset til sagens karakter er det fundet rigtigst for alle parter at flytte arrangementet,” udtaler partisekretær Søren Vandsø.