Renere vand i hanen og jorden

Nu bliver danskernes drikkevand bedre beskyttet mod pesticider. Det Konservative Folkeparti har sammen med resten af regeringen netop lavet en aftale, der skal sikre rent grund- og drikkevand. Erik Lund, miljøordfører for Det Konservative Folkeparti, er meget tilfreds med aftalen:

– Det er en rigtig god aftale, vi har indgået. Vi skal passe på vores drikkevand, og med denne aftale bliver vores grundvand bedre beskyttet mod pesticider. Det er både godt for vores miljø, og for os selv, når vi åbner hanen, siger han.

Aftalen er en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21, som blev indgået af et bredt flertal i Folketinget. Udover regering er både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF en del af aftalen.

Og den brede aftale glæder Erik Lund:

– Det er positivt, at vi står så mange partier bag aftalen. Selvom der selvfølgelig er blevet givet og taget i forhandlingerne, har hele forløbet været både grundigt og konstruktivt. Det skal miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen have en stor ros for. Det er vigtigt med brede forlig, når det handler om noget så vigtigt som vores grundvand og miljø, fortæller Erik Lund.

Som en del af aftalen må man nu ikke længere sprøjte med pesticider nær drikkevandsboringer. Det skal forhindre forurening af det vand, vi drikker i hverdagen. Derudover sikrer aftalen, at der bliver sat penge af til en omfattende screening af grundvandet, så nye stoffer bliver opdaget. Og så bliver det nu forbudt for private at bruge koncentrerede pesticidmidler, der indeholder eksempelvis glyphosat.

– Når private fremover kun kan køber pesticider, der er opblandede og klar til brug, sikrer vi, at der ikke spildes store mængder pesticider i jorden, udtaler miljøordføreren.

Ifølge Erik Lund ligger miljøet Det Konservative Folkeparti meget nært:

– Vi har fået en natur og et miljø givet af generationerne før os. Det har vi en forpligtelse til at værne om. Derfor er det god konservativ politik, når vi laver tiltag, der skal beskytte noget så livsvigtigt som vores grundvand, siger Erik Lund.