Ordførerskaberne for den konservative folketingsgruppe

Efter folketingsvalget den 5. juni, som gav Det Konservative Folkeparti
en fremgang på seks mandater, er der nu fordelt ordførerskaber blandt partiets 12 folketingsmedlemmer.

Herunder følger en oversigt:

Mette Abildgaard:
Politisk ordfører
Klima
Miljø

Mai Mercado:
Gruppeformand
Undervisning
Grundloven

Rasmus Jarlov:
Gruppenæstformand
Finans- og reformordfører
Indfødsret
Udlændinge og integration
Skat
Grønland og Færøerne

Orla Østerby:
Landbrug og fødevarer
Energi og forsyning
Landdistrikter og småøer
Kommunal
Kirke
Idræt

Brigitte Klintskov Jerkel:
Social
Børn (0-6-årsområdet)
Handicap
Familie
Nordisk samarbejde/Råd

Naser Khader:
Retspolitik
Beskæftigelse
Udenrigspolitik
Værdiordfører
Menneskerettigheder

Per Larsen:
Sundhed og forebyggelse
Psykiatri
Ældre
Fiskeri

Niels Flemming Hansen:
Transport og trafik
Forsvar
Færdselssikkerhedskommission

Katarina Ammitzbøll:
EU/Europa
Uddannelse og forskning
Udviklingsbistand

Mona Juul:
Erhverv
By, bolig og bygning
Forbrugerforhold
IT og tele

Søren Pape Poulsen:
Udenrigspolitisk Nævn

Birgitte Bergman:
Kultur
Turisme
Medier
Ligestilling