Pressemeddelelse: Forhandlinger om boligreguleringsloven fortsætter

Det er med stor undren, at vi konstaterer, at regeringen har opgivet at nå en aftale om boligreguleringslovens §5.2 med folketingets partier.

Der var i aftes forhandlinger i ministeriet. Forhandlingerne gik godt, og både oppositionen og regeringens støttepartier udviste stor vilje til at nå til enighed. Det var dog ikke muligt at nå til enighed om en karensperiode, før der kan iværksættes §5.2-renoveringer. Regeringen har foreslået en karensperiode på syv år, hvilket et flertal af partierne afviste at gå med til, da en sådan vil udskyde vigtige klimainvesteringer i boligmassen.

For V, DF, RV, KF og NB (91 mandater) er det helt afgørende, at der kommer en aftale i stand, som sikrer, at lejere ikke kommer i klemme og under pres, når boligudlejere forsøger sig med ublu huslejestigninger, fup- renoveringer og lignende. Partierne ønsker derfor at styrke lejernes retsstilling og beskyttelse gennem huslejenævnene og en række lovtiltag, som skal fungere som bolværk mod forsøg på at presse lejere ud. Vi ønsker samtidig at gennemføre krav om, at renoveringer gavner klimaeffekten.

For partierne er det imidlertid også afgørende, at andelsboligejerne ikke rammes af bevægelser i markedet som følge af lovtiltag. Vi medvirker ikke til at gøre mennesker teknisk insolvente. Samtidig skal det stadig kunne betale sig for private at renovere bygninger fra før 1992, som er omfattet af den nuværende lov. Alternativt vil disse bygninger ikke blive energirenoveret, ligesom vi risikerer tilstande som i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne, hvor mange ejendomme i de store byer forfaldt og endte som kondemneringsparate og BZ-objekter. Det offentlige kan og skal ikke finansiere renovering af den private boligmasse, og derfor er det afgørende for partierne, at et indgreb i den nuværende boligreguleringslov bliver så målrettet som muligt og ikke medfører massive forringelser af boligmassens værdi, som også vil ramme pensionsselskaber.

Et sådant indgreb mener vi, at det er realistisk at nå til enighed om, og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige fortsætter derfor forhandlingerne i eftermiddag kl. 16 i lokale 1-008 på Christiansborg, hvor alle partier, der ønsker at tage ansvar for boligområdet, er inviteret og velkomne.

Med venlig hilsen

Jens Rohde, Heidi Bank, Mette Hjermind Dencker, Mona Juul og Lars Boje Mathiesen

Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige