Det Konservative Folkeparti har gjort sin undersøgelse om sexisme færdig

For at bidrage til opgøret med sexisme og krænkende adfærd i dansk politik har Det Konservative Folkeparti gjort sin undersøgelse om disse emner færdig og behandlet resultatet grundigt i partiets hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Ifølge partiets generalsekretær, Søren Vandsø, bekræfter tallene det overordnede billede af partiet som et trygt sted at være, men tallene viser også, at der har fundet hændelser sted, som er komplet uacceptable.

”Undersøgelsen viser, at langt de fleste opfører sig respektfuldt over for hinanden i Det Konservative Folkeparti, og det stemmer overens med partiets værdier,” siger Søren Vandsø og tilføjer:

”Men undersøgelsen har også vist et billede af tre alvorlige sager inden for det seneste år fra svartidspunktet. Da undersøgelsen er anonym, har vi ikke mulighed for at tage kontakt til de pågældende. Men vi opfordrer kraftigt til at bruge partiets whistleblower-ordning, så vi kan handle på sagerne,” siger Søren Vandsø.

Den opfordring deles af partiets organisatoriske næstformand, Henrik Weiglin.

”En sag er altid en sag for mange, og vi tolererer ikke seksuelle krænkelser i vores parti. Hvis man føler behov for at fortælle om sine oplevelser, står vi klar med hjælp, støtte og rådgivning,” siger Henrik Weiglin.

2. november 2020: Spørgeskema sendes ud til alle medlemmer. Sendes fra Arbejdsmiljøcenteret (autoriseret arbejdsmiljørådgiver, landets største) til alle medlemmer, partiet modtager ikke konkrete besvarelser, alle data behandles fortroligt og af AMC. 2. november 2020: WB ordningen lægges ud på konservative.dk, adgang for alle. 2. november 2020: Undersøgelsen begynder. 13. november 2020: Undersøgelsen afsluttes. 24. november 2020: Afrapportering fra AMC til parti og advokat. 28. november 2020: Fremlæggelse for HB, det besluttes af HB at arbejde med en samværspolitik til fremlæggelse og godkendelse i HB. 3. februar 2021: FU drøfter udkast til samværspolitik, der efterfølgende skrives og rettes til. 5. maj 2021: FU oplæg til samværspolitik sendes i høring i HB med frist 30. juni. August 2021: Vælgerforeningsformænd får indblik i undersøgelsen samt drøftelse om ny samværspolitik

Spørgeskemaundersøgelsen blev igangsat i 2020 og sendt ud til alle partiets medlemmer. Alle besvarelser er anonyme. I alt har en tredjedel af medlemmerne valgt at svare på undersøgelsen.

Af undersøgelsen, som Arbejdsmiljøcentret har foretaget, fremgår det, at 93 procent af medlemmerne ikke har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed i Det Konservative Folkeparti.

Derudover svarer 97 procent af medlemmerne, at de aldrig har oplevet uønsket fysisk berøring i partiet.

Partiet vil nu indkalde alle vælgerforeningsformænd og næstformænd til et møde, hvor det konkrete indhold af undersøgelsen præsenteres. Dernæst vil partiets nye samværspolitik og håndteringen af lokale sager blive drøftet.

Det er nemlig også en lokal ledelsesmæssig opgave at forebygge og håndtere sagerne, hvis de opstår.

”Vi har tillid til, at man lokalt er i stand til at være sammen på en måde, hvor alle føler sig tilpas. Men skulle der opstå tvivl, er det vigtigt, at man har noget og nogen at støtte sig til. Derfor har vi lavet undersøgelsen, samværspolitikken og whistleblower-ordningen. For vi tager altid krænkelsessager meget alvorligt,” siger Henrik Weiglin.
Han forklarer ændringerne med, at de seneste års øgede fokus på sexisme og krænkende adfærd med rette har gjort det nødvendigt at definere nogle meget klare spilleregler i partierne.

Partiet har oprettet whistleblower-ordning

En af ændringerne er altså whistleblower-ordningen, som partiet etablerede i efteråret. Den giver mulighed for at indrapportere hændelser anonymt til et advokatfirma.

Hidtil har der været tre indberetninger på ordningen. Ingen af sagerne tyder på strafbare handlinger, men de har alle fået konsekvenser, idet de berørtes grænser tydeligt er blevet overskredet, oplyser Henrik Weiglin.

Og partiet tøver ikke med at iværksætte nødvendige sanktioner, understreger gruppeformand Mai Mercado. Hun nævner som eksempel sidste års sag på Christiansborg, hvor et daværende konservativt folketingsmedlem fik frataget alle sine ordførerskaber efter flere gange at have udvist grænseoverskridende adfærd over for en partikollega.

”Vi nægter at se passivt til, hvis mænd eller kvinder udsættes for seksuelle krænkelser, som ingen berettigelse har i politik. Hverken på Christiansborg, i vælgerforeningerne eller i nogen som helst partimæssig sammenhæng. Politik skal ikke være hjemsted for seksuelle krænkelser, og man skal trygt kunne deltage i demokratiet,” siger Mai Mercado.

Hvis du er blevet udsat for eller har været vidne til uønsket seksuel opmærksomhed, kan du rette henvendelse gennem Det Konservative Folkepartis whistleblower-ordning.