Konservative fremlægger ny 2030-skatteplan med plads til skattelettelser og velfærd

En sund økonomi med finansierede skattelettelser og råd til velfærd

Alle vinder på en sund økonomi og vækst. Det er vores garanti for, at pengene passer, at der er råd til velfærden – og mere luft i budgetterne i de danske hjem.

Derfor fremlægger vi her en langsigtet plan. Det er din garanti for, at vi har finansieret vores løfter. Vi har tilladt os at tænke lidt frem, så vi kan fortælle dig, hvad vi gerne vil – ikke kun i år eller næste år. Men også i 2030.

Grundlæggende er planen bygget sådan op, at vi letter skatten dér, hvor det giver bedst mening. Det er dér, hvor det skaber vækst, giver luft i dit privatbudget og sikrer flere hænder på arbejdsmarkedet.

Og så forenkler vi skatten, hvor vi kan komme til det. Nogle gange er den mest enkle afgift bare en afgift, der afskaffes. Andre gange løber man ind i, at EU har en minimumssats, og så må vi nøjes med at lette skatten. Vi har afsat flere penge til at forenkle skatten, end vi har forslag til. Så hvis du ligger inde med den helt rigtige idé, så kontakt os.

Skat handler både om rimelighed og om at få samfundet til at fungere. Hvis du spørger os, kan man få begge dele. Det kræver bare, at man prioriterer. Det gør vi. Og i denne plan får du at vide hvordan.

Fuldt finansierede skattelettelser

Med denne plan er Det Konservative Folkeparti klar til at løse en række udfordringer gennem ansvarlig økonomisk politik. For at forhindre, at inflationen løber løbsk, vil planen blive gennemført i takt med, at konjunkturerne tillader det.

Og så er vores plan fuldt finansieret – vi har vedlagt en liste med indtægter og udgifter til sidst, som vi håber, at du vil læse.

Vi vil lade danske familier beholde flere af deres egne penge. Vi foreslår bl.a. at sænke elafgiften markant, så familierne ikke bliver ramt lige så hårdt af de tårnhøje energipriser. Vi foreslår også at sænke en lang række skatter på arbejde, biler og bolig for danskerne.

I alt letter vi skatter og afgifter for omkring 40 milliarder kroner frem mod 2030. Med vores skatteplan vil en helt almindelig arbejderfamilie beholde 11.200 kroner mere om året, og en ganske almindelig funktionærfamilie vil beholde 13.200 kroner mere om året.

Skattelettelser vil ikke kun give familierne større økonomisk frihed og råderum i hverdagen. De er også afgørende for, at virksomhederne kan rekruttere kvalificerede medarbejdere og konkurrere med omverdenen.

Reformer giver råd til velfærd

Samtidig med, at vi løser Danmarks økonomiske udfordringer, sætter vi penge af til, at der kommer flere ældre og et større pres på sundhedsvæsenet. Men selvom der er behov for at bruge flere penge i sundhedsvæsenet, så er vores udgangspunkt, at den offentlige sektor ikke behøver at vokse samlet set. For

Selvfølgelig kan man gøre tingene bedre i den offentlige sektor – hvis altså politikerne giver de offentligt ansatte lov til det og bl.a. tillader konkurrence fra private leverandører.

Med de rigtige prioriteringer af vores alles skattekroner er der både plads til mere velfærd og skattelettelser.

For at finansiere planen ruller vi en række af regeringens økonomiske beslutninger tilbage og reformerer overførselsindkomsterne. I alt skaffer vi 55.000 flere fuldtidspersoner til arbejdsmarkedet og øger velstanden med over 50 milliarder kroner.

” Der er behov for en ny og ansvarlig retning for dansk økonomi. Der er behov for en borgerlig regering.”

Siger Søren Pape Poulsen

Læs hele den konservative 2030-skatteplan her