Lolland vælgerforening

Marie Louise L.M. Friderichsen
Formand
Daniel Blak Pedersen
Næstformand
Susanne von Rosen
Økonomiansvarlig, Bestyrelsesmedlem
Chris Christiansen
Medlemsansvarlig, Webmaster, Bestyrelsesmedlem
Lars Buhl
Bestyrelsesmedlem
Lise Simon Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
Klaus E. Møller
Suppleant
Lene Froböse
Suppleant