Danmark er et kristent land

Den evangelisk-lutherske kirke spiller en særlig rolle i det danske samfund. Det Konservative Folkeparti mener, at vi skal bevare det tætte bånd mellem stat og folkekirke.

Vi lever i en tid præget af opbrud og forandringer. Derfor er det vigtigt at bevare vores historie og vores kulturarv som det fundament, Danmark bygger på.

Det er i dette fundament vi, har vores rødder fæstnet, og det er herfra, vi vokser og udvikler os – som folk og som nation.

Et solidt fundament er forudsætningen for, at vi som moderne mennesker kan tage del i vores samtid. Vi må aldrig glemme, hvor vi kommer fra. Kristendommen giver plads til religionskritik, satire, demokrati og debat.

Det er sundt, og det skal vi værne om.

Danskerne har gennem århundreder opbygget et land, som vi er stolte af. Et land, som er blevet til dét vi kender i dag, fordi vi gennem skiftende tider er blevet influeret og formet, først og fremmest af kristendommen, og af filosofi, videnskab og kritik bragt til os eller hentet af os sydfra. Den har formet vores sprog, kultur, lovgivning og værdier.

Derfor er det også vigtigt, at kristendommen fortsat har en særlig plads i Danmark.

Vi skal også inddrage børn og unge i vores fælles historiefortælling, så den næste generation ikke glemmer, hvor vi kommer fra og hvilket fundament, Danmark bygger på.

Konservative visioner

• Danmark er et kristent land, historisk og kulturelt, og det skal det vedblive med at være.

• En fastholdelse af, at alle borgere skal have deres religionsfrihed, men at den evangelisk-lutherske folkekirke spiller en særlig rolle i det danske samfund.

• En bevarelse af det tætte bånd mellem stat og folkekirke af respekt for Grundloven og i anerkendelse af, at kristendommen indgår som en vigtig del af den danske identitet og det danske kulturgrundlag.

• Mere selvstyring i folkekirken. Politikerne skal overlade spørgsmål vedrørende teologiske og praktiske forhold til kirken selv.