Danmark er et kristent land

Den evangelisk-lutherske kirke spiller en særlig rolle i det danske samfund. Derfor vil vi bevare det tætte bånd mellem stat og folkekirke.

Vi lever i en tid præget af opbrud og forandringer. Derfor er det vigtigt at bevare vores historie og vores kulturarv som det fundament, Danmark bygger på. For det er i dette fundament, vores rødder er fæstet, og det er herfra, vi vokser og udvikler os – som folk og som nation.

Det er vigtigt, at vi inddrager børn og unge i vores fælles historiefortælling, så den næste generation ikke glemmer, hvor vi kommer fra, og hvilket fundament Danmark bygger på. For danskerne har gennem århundreder opbygget et land, som vi er stolte af. Et land, som er blevet til dét, vi kender i dag, fordi vi gennem skiftende tider er blevet influeret og formet. Derfor er det også vigtigt, at kristendommen fortsat har en særlig plads i Danmark.
Kristendommen rummer plads til religionskritik, satire, demokrati og debat. Det er sundt, og det skal vi værne om.

Derfor vil vi:

  • Bevare det kristne land, Danmark er, både historisk og kulturelt.
  • Fastholde, at alle borgere skal have deres religionsfrihed, men at den evangelisk-lutherske folkekirke spiller en særlig rolle i det danske samfund.
  • Bevare det tætte bånd mellem stat og folkekirke af respekt for Grundloven og i anerkendelse af, at kristendommen indgår som en vigtig del af den danske identitet og det danske kulturgrundlag.
  • Indføre mere selvstyring i folkekirken. Politikerne skal overlade spørgsmål vedrørende teologiske og praktiske forhold til kirken selv.