Mere politi og nærpoliti

I Danmark skal man kunne være tryg, uanset hvor i landet man bor. Politiet har altid været vigtigt for trygheden i hverdagen. Vi skal have flere danske politibetjente, så de kan være synlige alle steder i landet.

For Det Konservative Folkeparti er lov og orden afgørende for et velfungerende samfund. Derfor skal vi have et politi, der kan rykke ud, når det gælder. Vi skal have synlige politibetjente i gadebilledet, for det skaber tryghed for lovlydige danskere.

Et nært politi har en stor betydning for sammenhængskraften i Danmark. Ingen må føle, at deres sikkerhed og tryghed prioriteres i mindre grad, fordi de bor i et bestemt område af landet. Hvad enten man er ung eller gammel, skal man kunne bevæge sig uden for efter mørkets frembrud.

Men grænsebevogtningen, terrortruslen og bandekrigen har over de seneste år tæret på politiets ressourcer. Det vil Det Konservative Folkeparti rette op på.

Derfor har vi sørget for, at politiet kan blive aflastet i deres arbejde med hjælp fra politikadetterne. Så kan politiet i højere grad koncentrere sig om at passe på borgerne og opklare forbrydelser.

Et samfund med lov, orden og tryghed kræver, at politiet er til stede dér, hvor danskerne er.

Det er tryghed for dig og for Danmark

Konservative visioner

• Vi arbejder for flere midler til politiet og for hårdere straffe, især for personfarlig kriminalitet.

• Justitsminister Søren Pape ønsker mere lokalt politi.

• Borgernes møde med politiet skal forbedres.

• Flere betjente.

Konservative resultater

• De nye politikadetter skal fremover være med til at aflaste politiet ved grænsebevogtningen.

• Vi øger optaget af nye elever på Politiskolen med yderligere 300 politistuderende i 2018 og 2019.

• Vi har sat penge af til øget brug af videoovervågning på steder, hvor der ofte opstår urolige og voldelige episoder.