Opgør med parallelsamfund

Vi skal give et trygt Danmark videre til vores børn og børnebørn. Der skal ikke være huller i danmarkskortet, hvor bander skaber frygt og usikkerhed. Dansk lov skal gælde i alle dele af landet.

Søren Pape foran grå betonbygninger

Uanset hvor du bor og færdes i Danmark, skal du kunne føle dig tryg. Men i dag er der dele af Danmark, hvor det ikke er tilfældet. Her følger man ikke danske love og normer. Banderne trives i disse områder, hvor unge mennesker bliver rekrutteret til et liv på den forkerte side af loven. Det skal vi gøre op med. Dansk lov skal gælde i alle dele af landet.

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at det er ødelæggende for vores samfund, at unge drenge og piger vokser op i miljøer, hvor kriminalitet, arbejdsløshed, social kontrol og manglende evne til at tale dansk fylder en alt for stor del af hverdagen. Vi ønsker et totalopgør med parallelsamfund.

Kriminalitet skal straffes hårdt og retfærdigt. De kriminelle skal ikke have lov til at tyrannisere hele boligområder. Vi skal slå hårdt ned på dem, der skaber utryghed, og som ikke kan finde ud af at følge de fælles spilleregler.

Derfor vil vi:

  • Sikre flere politibetjente i udsatte boligområder
  • Smide kriminelle i ghettoområder hurtigere ud af deres bolig
  • Fortsat give politiet mulighed for at skærpe straffen for kriminalitet begået i særligt belastede områder