Åbne grænser i EU er godt for dansk økonomi

Det er godt, at vi kan bevæge os frit rundt i Europa. Det er vigtigt for handelen og dermed økonomien, at varer og arbejdskraft smidigt kan bevæge sig over landegrænserne. Men vi vil selv kunne bestemme, hvem der kommer ind i EU og i Danmark.

Det er godt, at vi kan bevæge os frit gennem Europa. Det giver både borgere og virksomheder mulighed for at rejse og handle frit over de interne grænser, og det er sundt for dansk økonomi.

Inden for det indre marked har vi fjernet en masse juridiske og bureaukratiske hindringer, så den frie bevægelighed og samhandel fremmes. Det har givet virksomheder mulighed for at vokse, og forbrugerne har fået flere valgmuligheder og lavere priser.

Men flygtningestrømmen har sat de åbne grænser under pres. Derfor er løsningen en fælles sikring af EU’s ydre grænser, et nyt asylsystem og den nuværende midlertidige kontrol ved Danmarks grænse.

Det er afgørende, at EU-landene står sammen om konkrete løsninger på det akutte problem og imødegår lignende problemer i fremtiden, når det kommer til de ydre grænser.

Vi har allerede taget konkrete skridt. Vi har styrket Frontex, EU’s grænseagentur, og sikret en aftale med Tyrkiet om tilbageholdelse og tilbagesendelse af flygtninge.

Konservative visioner

• Et EU, hvor arbejdskraft og varer frit kan bevæge sig over landegrænser.

• Vi ønsker et EU, hvor der er kontrol med de eksterne grænser.

Konservative resultater

• Flere midler til Frontex, så vi kan beskytte EU’s eksterne grænser.