Cirkulær økonomi

Vi skal gå forrest i kampen for at beskytte vores klima og miljø, så vi kan give det videre i mindste lige så god stand, som vi fik det. Derfor kæmper vi for at styrke den cirkulære økonomi.

 

Cirkulær økonomi giver en bedre og mere effektiv udnyttelse af naturressourcerne. Vi skal ikke bare udvinde råstoffer, producere, forbruge og smide væk. Vi skal også genanvende, så vi kan opretholde et højt forbrug og høj materiel velstand uden at trække lige så meget på klodens ressourcer.

 

Det er en bunden opgave. Med en befolkning på 7 milliarder, der vokser til 10 milliarder i 2050 har vi brug for at genanvende mere. Eksempelvis er vi nødt til at ændre vores plastikforbrug, hvis vi også skal bruge plastik i fremtiden. Plastik hører ikke hjemme i vores natur, men både plastikaffald i havene og mikroplast i vores miljø er blevet et stigende problem i Danmark og globalt.

 

Vi skal maksimere udnyttelsen af produkter og materialer, mens de er i brug, og udvide deres levetid gennem genanvendelse. Det kræver smarte løsninger, som danske virksomheder kan være med til at udvikle. Men det kræver også, at vi stiller krav til producenterne om genanvendelse. Cirkulær økonomi kan give virksomheder muligheden for igen at gå forrest med ny teknologi, der meget vel kan medføre et nyt dansk eksporteventyr, flere arbejdspladser og større omsætning for dansk erhvervsliv.

 

Til gavn for den enkelte, for Danmark og for hele verden.

#is

Konservative visioner

• Deleøkonomi og cirkulær økonomi i Danmark skal styrkes. Det betyder, at reglerne på området skal afbureaukratiseres, så borgerne får nemmere adgang til deleøkonomiske tiltag.

Konservative resultater

• Vi har fremlagt en strategi for deleøkonomi, der skal sikre, at der bliver skabt mere tillid og gang i deleøkonomien.
• Vi fremlægger en globalt funderet national plan for håndtering af plast.