Generationskontrakten

Danmark skal gives videre i ordentlig stand. Vi har pligt til at passe på kulturen, miljøet, økonomien og sammenhængskraften i vores land. I respekt for dem, vi modtog Danmark af – og dem, vi giver landet videre til.

Det Konservative Folkeparti hylder generationskontrakten. For det er det bånd, der binder os til vores forfædre.

Samtidig er det den kontrakt, som sikrer, at vi giver vores historie, kultur, en bæredygtig natur og et stærkt nationalt fællesskab videre til den næste generation.

Et eksempel er vores kulturarv. Vi skal tage ansvar og sikre, at vi bevarer nationale og historiske symboler og monumenter og støtter betydningsfulde kulturinstitutioner. Vi har et politisk ansvar for at sikre, at Danmarks skatte bevares, så dansk kultur kan videreformidles, og generationer efter os kan dannes som hele mennesker.

Svigter bare én generation dette ansvar, efterlader vi regningen i børneværelset. Det kan få konsekvenser mange generationer frem. Andre efter os skal have mindst lige så gode muligheder for at udvikle Danmark.

Det er den konservative generationskonttakt.

Konservative visioner

• Intelligent ressourceudnyttelse og genbrug af forbrugsgoder skal være en mere integreret del af det økonomiske system.

• Vi ønsker at styrke det økologiske landbrugsareal, så det udgør knap 15 procent af Danmarks samlede landbrugsareal.

Konservative resultater

• Ny pesticidaftale med et mål om, at belastningen fra pesticider skal mindskes, og at den høje beskyttelse af grundvandet styrkes.

• Vi understøtter Danmarks stærke position inden for vindteknologi med nye testpladser til vindmøller.

• Vi har indsat et mål om, at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 procent af sit energibehov dækket af vedvarende energi.