Indvandrere skal vælge Danmark til

Ønsker man permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab, må man udvise villighed til at vælge fællesskabet til. Vi er et lille land med et homogent folk. De, som kommer hertil, må tilpasse sig vores grundlæggende fællesskab.

Danmark skal kunne åbne sig for dem, der ønsker at bidrage positivt til vores samfund. Men vi skal også stille krav til nye danskere.

I dag er der desværre både anden- og tredjegenerations indvandrere, som stadig er i konstant opposition til samfundet. Det skaber problemer og er årsag til stor frustration hos mange danskeres.

Permanent opholdstilladelse er et privilegium – ikke en rettighed. Vi skal stille høje krav til ansøgerens evne og vilje til at integrere sig. Vi har derfor skærpet kravene. Det betyder, at man nu skal have haft otte års lovligt ophold i Danmark.

Samtidig skal ansøgeren have været i beskæftigelse tre år og seks måneder ud af de sidste fire år. Vi har også skærpet selvforsørgelseskravet således, at grænsen for hvor mange år udlændinge ikke må have modtaget visse former for offentlig forsørgelse forud for ansøgningen hæves fra tre år til fire år.

Kulturel integration og total demokratisk assimilering af nye medborgere er nødvendig, hvis vi skal bevare sammenhængskraften.

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at nye danskere skal integrere sig i dansk kultur og danske værdier. Det tror vi er bedst – ikke kun for den enkelte indvandrer men for hele Danmark. 

Konservative visioner

• Nye danske statsborgere skal tilegne sig og lære det danske sprog.

• Vi skal passe på det danske statsborgerskab. Det betyder grundigere behandlingsproces, så ingen antidemokrater kan blive danske statsborgere.

Konservative resultater

• Vi har skærpet betingelserne for at opnå tidsubegrænset ophold i Danmark: opholdskravet, vandelskravet, selvforsørgelseskravet, beskæftigelseskravet og karenstiderne.

• Vi har skærpet betingelserne for dansk statsborgerskab, så man fremover skal bestå Prøve i Dansk 3.

• Der kan nu gives afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse, hvis en udlænding i sin ansøgning aktivt har modarbejdet afklaring af vedkommendes egen identitet.