Vi kæmper for din egen læge

Alle borgere skal have en fast tilknyttet praktiserende læge. For egen lægen er med til at skabe mere tryghed i din behandling. Derfor kæmper vi for flere almen praktiserende læger, så ingen skal stå uden familielæge.

Otte ud af ti danskere er hvert år i kontakt med deres egen læge, og ni ud af ti patientforløb afsluttes hos egen læge. Det fortæller alt om, hvor vigtig familielægen er i det danske samfund.

Men desværre står vi i dag overfor store udfordringer, hvis vi skal beholde familielægen, som en del af vores sundhedsvæsen. For over 100.000 danskere står uden fast familielæge i dag – og om blot få år kan flere hundredetusinde danskere stå i samme situation. 70 procent af alle lægepraksisser har lukket for tilgangen af nye patienter. Og i 2030 er der behov for 5.000 praktiserende læger, mod de cirka 3.500 vi har i dag. Kort sagt: Vi skal handle nu, hvis udviklingen skal vendes.

For Det Konservative Folkeparti er familielægen en hjertesag. Vi mener, at familielægen i høj grad er indgangsdøren til vores sundhedsvæsen – sådan skal det også være fremover. Derfor vil vi øget optaget på studiet af almen medicin, så du fremover også har adgang til en familielæge.

Konservative visioner

Alle borgere skal have en familielæge
Vi ønsker at øge optaget på studiet af almen medicin

Konservative resultater

Vi har gennemført en aftale, der sikrer bedre lægedækning i hele Danmark.
Siden 2015 har vi løftet budgetterne til sundhedsvæsenet med 5,5 milliarder kroner. 
Vi har allerede løftet antallet af studiepladser på medicinstudiet med 300 ekstra pladser – og vi foreslår, at vi øger studiepladserne på speciallægeuddannelsen i almen medicin (almen praktiserende læge).