Vi kæmper for din ret til en familielæge

Alle danskere skal have en fast tilknyttet praktiserende læge. Men alt for mange står i dag uden en familielæge. Det vil vi lave om på ved at uddanne 1.500 flere praktiserende læger.

Familielægen er rygraden i vores sundhedsvæsen. For det er din egen læge, som kender dig og din sygdomshistorik. Desværre står 215.000 danskere i dag uden egen familielæge. Vi ved, at det går ud over både patienttilfredsheden og behandlingen, når borgerne ikke bliver tilset af den samme læge fra gang til gang.

Vi har flere gange i Folketinget stillet et forslag om at uddanne 1.500 flere praktiserende læger, hvilket helt vil løse lægemanglen ifølge de praktiserende lægers egen organisation, PLO. Desværre har regeringen og venstrefløjen gang på gang stemt det ned. De mener åbenbart ikke, at det er kernevelfærd at have en fast læge.

Men vi giver ikke op. Vi fortsætter vores kamp for familielægen.

Derfor vil vi:

  • Uddanne 1.500 flere praktiserende læger, så alle danskere har en familielæge.
  • Sikre, at der er faste ejerlæger tilknyttet din lægeklinik, så du altid bliver tilset af den samme læge.
  • Lade familielægerne hjælpe flere patienter ved at fjerne det såkaldte aktivitetsloft.
  • Flytte behandling fra sygehuse til familielægen, så behandlingen kommer tættere på borgerne.