Vi tager ansvar for klimaet

Det er konservativt hjerteblod, at kloden gives ansvarligt videre til kommende generationer. Hvis vi skal løse klimakrisen, skal vi handle nu.

Den globale gennemsnitstemperatur er allerede steget med mellem én og halvanden grader celsius siden 1800-tallet. Vi nærmer os altså Paris-aftalens målsætning om maksimalt 2 graders stigning. Derfor skal vi sætte ambitiøse mål for Danmarks grønne omstilling.

Danmark har brug for en ny klimalov. Vi vil samle hele landet om en grønnere fremtid. Derfor foreslår vi, at regeringen sætter sig sammen med erhvervslivet og et styrket klimaråd, og bliver enige om en ny klimalov. Vi kalder det grønne trepartsforhandlinger. Sammen skal de sætte femårige delmål og gøre den grønne omstilling konkret. På den måde kan hele Danmark arbejde sammen og målrettet for, at vi lever op til Paris-aftalen og reducerer CO2-udledningen.

Men vi har allerede skabt resultater. Som regeringens grønne parti er vi garant for en ansvarlig klimapolitik. Vi har forhandlet os frem til en energiaftale, som sikrer, at mere danskernes elforbrug kan dækkes af vedvarende energi i 2030. I aftalen har vi afsat finansiering til at nå en andel af vedvarende energi på 55 procent i 2030. Samtidig er det vores målsætning at Danmark er et lavemissionssamfund i 2050 i overensstemmelse med Paris-aftalen.

Vi arbejder for, at Danmark har klimamålsætninger i verdensklasse.

Det har vi forhandlet hjem i energiaftalen

• Danskernes elforbrug skal dækkes af vedvarende energi i 2030.

• Andelen af vedvarende energi i Danmark skal være på 55% i 2030.

• Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050.

Konservative visioner

• Vi skal have grønne trepartsforhandlinger, hvor regeringen, erhvervslivet og et styrket klimaråd bliver enige om femårige bindende delmål for CO2-reduktionen.

• Danmark skal fastholde sin førerposition inden for grøn teknologi

• Danmark skal være et lavemissionssamfund i 2050

• Danmark skal have en ny klimalov.

• Danmark skal kunne dække 50 procent af sit energibehov med vedvarende energi i 2030