Vi tager ansvar for klimaet

Det er konservativt hjerteblod, at kloden gives ansvarligt videre til kommende generationer. Derfor er det vigtigt, at vi handler nu, hvis vi skal løse klimakrisen.

Vi skal sørge for, at reducere den globale temperaturstigning til maksimalt 2 grader og helst ikke over 1,5 grader, som vi har forpligtet os til i Parisaftalen.
Vi var det første parti i blå blok til at tilslutte os 70-procents målsætningen, og i 2014 var vi det eneste blå parti, der stemte for Danmarks første klimalov. Vi var samtidig de første til at pege på en grøn CO2-afgift, imens regeringen kaldte det en Geo Gearløs-løsning.
Danmark er allerede i dag verdensmestre i at producere energiteknologier inden for både vedvarende energi og energieffektivisering. Det skal vi blive ved med at være. Derfor vil vi sikre, at industrien og den grønne omstilling går hånd i hånd. Derfor arbejder Det Konservative Folkeparti for en grøn omstilling med mere vækst og flere arbejdspladser, men hvor vi udleder mindre CO2. Det gør vi ved at bruge de mest omkostningseffektive løsninger.

Samtidig skal den grønne omstilling give mening i en global kontekst. Danmark står kun for 0,1 procent af de globale udledninger, og derfor skal vi samarbejde globalt for at løse klimaudfordringen.

Derfor arbejder vi for:

  • At Danmark skal udlede mindre CO2
  • At den grønne omstilling giver mere vækst og flere arbejdspladser
  • At Danmark fastholder sin førerposition inden for grøn teknologi
  • At klimaindsatsen giver mening i en global kontekst