Danmark har brug for en aktiekultur

Det skal være nemt og attraktivt for danskerne at investere i aktier. Derfor vil vi styrke aktiekulturen, så ejerskabet af virksomhederne bredes ud til flere – jo flere, der aktivt vil involvere sig, jo bedre.

Danmark har brug for en stærkere aktiekultur. For investeringer i virksomheder betyder investeringer i vækst og velfærd.

Problemet er, at danskerne og virksomhederne ikke har de muligheder i dag, som de fortjener. I 2017 havde Danmark den højeste marginale aktiebeskatning i Europa på hele 42 procent – hvilket er markant højere end den gennemsnitlige aktiebeskatning i Europa på 23 procent.

Det betyder, at danskerne bliver beskattet hårdere, når de vælger at investere i virksomheder. Det er hverken fair eller økonomisk rentabelt. Mange penge bliver derfor stående på danskernes bankbog, stedet for at komme ud og gøre gavn i samfundet.

Vi har i vores regeringsperiode afsat 14,7 milliarder kroner til at styrke dansk erhvervsliv. Vi har indført en aktiesparekonto, så du kan placere dele af din opsparing i blandt andet noterede aktier. Her skal du betale en skat på 17 procent af afkastet efter lagerprincippet, hvilket er lavere end den aktieindkomstbeskatning, der gælder i dag.

På den måde skaber vi muligheder for flere investeringer i danske virksomheder og flere muligheder til den enkelte.

Det er både til gavn for dig og for Danmark.

Konservative visioner

• Vi ønsker en ny og forbedret aktiekultur i Danmark.

• Vi ønsker at afskaffe selskabsskatten.

• Vi ønsker at afskaffe arveafgiften mellem familiemedlemmer og familieejede virksomheder.

• Vi vil afskaffe topskatten – og i første omgang hæve topskattegrænsen til 800.000 kroner.

• Vi ønsker at fjerne alle punktafgifter, der ikke regulerer skadelig adfærd.

• Vi ønsker at reducere skatten på kapitalinvesteringer markant.

• Vi ønsker at gøre op med administrative byrder som feriepenge, affaldsgebyrer og arbejdsskadeafgift.

• Vi ønsker at afbureaukratisere reglerne i forhold til deleøkonomi.

Konservative resultater

• Vi har afsat 197 millioner kroner til at indføre et investorfradrag for indskud i små og mellemstore virksomheder.

• Vi har forbedret vilkårene for tildeling af medarbejderaktier.

• Skattevilkårene for at spare op i investeringsinstitutter er forbedret.

• Vi afsætter 271 millioner kroner til at indføre en aktiesparekonto med beskatning på 17 procent (efter lagerprincippet).

• Vi har afsat 14,7 milliarder kroner til at styrke dansk erhvervsliv.