Vi skal blive bedre til at udnytte det indre marked

Frihandel gør Danmark mere velstående og rigere. Eksempelvis går mere end 60 procent af Danmarks eksport til EU-lande. Derfor er det vigtigt med et indre marked.

Det indre marked har givet Danmark en økonomisk gevinst på 100 milliarder kroner, viser udregninger fra Erhvervsministeriet. Det betyder en årlig merindtægt på cirka 65.000 kroner for en gennemsnitsfamilie i Danmark.

Det viser tydeligt, at det har været en god forretning for Danmark at gå ind i det indre marked.

Derfor skal vi forsat satse på at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, så vi får mere ud af det europæiske samarbejde.

For Det Konservative Folkeparti er EU en central del af Danmarks fremtidige vækst. Vi mener ikke, at vi skal lukke dørene for frihandel – for det vil betyde, at vi får mindre råd til at investere i danske sygehuse, faglige skoler og fleksible dagtilbud.

Derfor ønsker vi et forsat tæt samarbejde i det indre marked, hvor Danmark fremover skal være bedre til at udnytte de muligheder, som frihandlen tilbyder os. Det gælder eksempelvis med vores handel med Tyskland, som mange danske virksomheder eksportere til.

Det indre marked er en stor gevinst – for dig og for Danmark.