Bedre forebyggende indsats over for unge kriminelle

En god og kærlig opdragelse indeholder også konsekvens. De unge skal lære, at deres handlinger har betydning for dem selv og for andre. Lærer vi dem ikke det, svigter vi de unge, ofrene og hele samfundet. Tydelige krav er også omsorg.

De unge er fremtidens fundament for et fortsat trygt Danmark.

Hvis man holder af unge mennesker, sætter man ind, allerede når de er på vej ud i problemer. Det er sådan, vi hjælper dem til at få et bedre liv. Vi skal forhindre, at de ødelægger deres liv med gentagen kriminalitet.

Det Konservative Folkeparti mener, at unge skal mødes med krav og kærlig konsekvens.

Omkring én procent af en ungdomsårgang begår næsten halvdelen af alt kriminalitet. Det er en lille hård kerne, hvor langt de fleste allerede er en del af det sociale system.

Vi ønsker at sikre en bred tværfaglig indsats på tværs af stat, kommuner og civilsamfund omkring hver enkelt ung, der er på vej ud i problemer. Myndighederne skal gribe hurtigt ind og tage hånd om den unge, inden han eller hun kommer ud i den rigtige rå form for kriminalitet.

Det skal både foregå med en forebyggende indsats og med en konsekvent opfølgning fra en ny ungekriminalforsorg og om nødvendigt med støtte fra politiet. Det er vigtigt, at de unge bliver holdt ansvarlige og mærker en konsekvens, der gør indtryk.

Det kan være ved at sætte dem til at rydde op efter sig selv, hvis de har smadret ruderne på deres skole, fjerne graffiti fra husmure efter de har begået hærværk eller et krav om, at de skal møde op på den lokale brandstation og vaske brandbiler, så de kommer i kontakt med nogle mennesker, der passer et arbejde og passer på andre.

De unge skal på egen krop opleve, at man kan komme rigtig langt i livet med et ærligt arbejde. For vi ønsker, at de får et givende liv på den rigtige siden af loven.

Det er bedst for dem selv og for resten af Danmark.

Konservative visioner

• Unge i problemer skal stoppes, inden de kommer ud i alvorlig kriminalitet.

• Forældre skal tage ansvar for deres børn.

• Vi skal forbedre samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi.

Konservative resultater

• Vores justitsminister, Søren Pape ,og vores socialminister, Mai Mercado, har præsenteret 15 initiativer i udspillet ”Alle handlinger har konsekvenser”, hvor vi både fokuserer på den tidlige forebyggende indsats, unge i risikozonen og den hårde kerne.

• Vi forebygger, at unge kommer ud på en kriminel løbebane, på en mere effektiv måde.

• Vi har øget fokus på SSP-samarbejdet.