Vi skal slå hårdt ned på socialt bedrageri

Det er forkasteligt at snyde sig til andres penge. Alligevel har over 60 procent af medarbejderne i jobcentre oplevet socialt bedrageri eller folk, der lyver om deres helbred, så de kan få tilkendt en offentlig ydelse. Den kultur skal vi have gjort op med.

Vi ved af erfaring, at svindel med offentlige midler især er udbredt i socialt belastede boligområder. Det skal vi have frem i lyset.

Vi skal have en effektiv kontrol mod socialt bedrageri med fokus på sort arbejde og snyd med adresser. Vi skal blive bedre til at opdage de mennesker, der bedrager fællesskabet.

I det Konservative Folkeparti mener vi, at svindel med sociale ydelser kan betragtes som tyveri. Der er tale om mennesker, der snyder sig til penge, som ellers kunne bruges på vuggestuer eller hospitaler.

Hver gang, der udbetales kontanthjælp eller førtidspension til en bedrager, er der en sygeplejerske, der skal løbe hurtigere, eller en pædagog, der har lidt mindre tid til at trøste barnet.

Derfor skal der sættes ind over for de mennesker, der lader hånt om reglerne.

Vores svar er øget kontrol og hårdere straffe til dem, der bevidst snylter på fællesskabet. For de fleste danskere vil gerne betale skat, hvis det går til mennesker, der har brug for hjælp. Derfor er sociale bedragere med til at sætte tilliden til velfærdsstaten over styr.

Konservative visioner

• Flere mennesker skal erklæres jobparate.

• Borgernes skattekroner skal bruges med omtanke.

• Der skal være større fokus på de såkaldte parallelsamfund.

Konservative resultater

• Regeringen har lagt op til, at myndighederne skal kunne videregive og sammenkøre borgernes personoplysninger og dermed afsløre socialt bedrageri.