Det skal være nemmere at starte virksomhed

Nogle unge kan noget helt særligt. De drømmer om at starte virksomhed. Staten skal ikke lægge forhindringer ud, når unge vil bruge deres evner og forfølge deres drømme.

Når staten holder unge med ambitioner nede, begår den en kæmpe brøler. For vi har brug for nye iværksættere, hvis vi skal gå en stærk fremtid i møde. Desværre scorer Danmark kun middelmådigt, når vi bliver vurderet på iværksætteri sammenlignet med andre lande. Det skal vi blive bedre til.

Det Konservative Folkeparti har altid stået på mål for en ambitiøs erhvervspolitik. Vi ønsker at unge virksomhedsejere ikke skal bruge tid på dokumentation og unødvendige regler – men derimod på at føre deres drømme ud i livet. Derfor vil vi forenkle skattesystemet og rydde op i afgifter og skatter, så unge iværksættere og virksomhedsejere får de bedst mulige vilkår.

Samtidig har vi en vision om at afskaffe selskabsskatten, arveafgiften og andre skatter, der alene straffer hårdt arbejde og gode resultater. Kort sagt: Vi ønsker at bane vejen for fremtidens iværksættere, så det bliver nemmere at drive virksomhed. Det giver den enkelte mere frihed, og gavner hele samfundet. For dig og for Danmark.

Konservative visioner

• Vi ønsker at afskaffe selskabsskatten.

• Vi ønsker at afskaffe arveafgiften mellem familiemedlemmer og familieejede virksomheder.

• Vi ønsker at fjerne alle punktafgifter, der ikke regulerer skadelig adfærd.

• Vi ønsker at reducere skatten på kapitalinvesteringer markant.

• Vi ønsker at afbureaukratisere reglerne i forhold til deleøkonomi.

Konservative resultater

• Skatten på fri telefon er afskaffet.

• Sænkelse af registreringsafgiften.

• Sænkelse af arveafgiften for familieejede virksomheder.

• Afskaffelse af nøddeafgiften, emballageafgiften, afgiften på te og en række andre afgifter.

• Flere og bedre muligheder for at investere i nye virksomheder.