Det skal være nemmere at starte virksomhed

Lige nu er der alt for mange udfordringer ved at drive virksomhed i Danmark. Svære administrative regler og byrder, selskabsskat og arveafgift på virksomheder skaber dårlige muligheder for vækst.

Faktisk bruger danske virksomheder ca. 14 milliarder timer om året for at efterleve de administrative krav, der involverer regnskab, bogføring, skatter og afgifter. Det er alt for ressourcekrævende. Derfor vil vi give de danskere, der tager chancen og starter en virksomhed, der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark, de bedste forudsætninger.

Øget økonomi og vækst
Her efter coronakrisen har vi brug for at kickstarte vores økonomi og vækst. En måde at gøre det på er ved at opmuntre til mere iværksætteri og skabe flere nye vindervirksomheder.

Vi mener, at godt iværksætteri bidrager til øget vækst og velstand i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper dem, der tænker nyt, udvikler nye produkter og skaber flere jobs.

To forskellige tilgange
Der findes to forskellige måder at tilgå politik på. Der findes regeringens måde, som er gang på gang at hæve skatterne. Noget de har gjort 40 gange i deres regeringstid, hvilket har resulteret i, at vi i Danmark nu har verdens højeste skattetryk. Samtidig har regeringen indført Arne-pensionen, som har trukket alt for mange arbejdsdygtige danskere ud af arbejdsmarkedet.

Men der findes også et alternativ. En måde, hvor man sænker skatterne og har mod til at lave reformer. Vi står som garant for en økonomisk ansvarlig politik. Vores finanslovsudspil sikrer tusinder af flere danskere et arbejde – og fjerner en række byrder for erhvervslivet.

Vi kan blive bedre
Danmark er ikke et dårligt land at starte virksomhed i, men vi kan stadig blive langt bedre, end vi er i dag. Sammenlignet med Sverige er vi bagud, når det kommer til at skabe nye højvækstvirksomheder. Det skal vi gøre bedre.

Derfor vil vi:

  • Forenkle skattesystemet, så færre slås med administrative svære regler og byrder.
  • Sænke selskabsskatten fra 22 til 19 pct. 
  • Afskaffe arveafgiften for virksomheder og borgere.
  • Lette skatterne, så virksomhederne får den arbejdskraft, som de har brug for.