22. årgang | nr. 3 | november 2017

Øget fokus på de hjemløse

Af Tanja Pinderup Hessner

Når vi går rundt i gaderne, især i de større byer, kan vi ikke undgå at se de hjemløse. Unge som gamle – mænd som kvinder. Bag de hjemløse, vi møder, eksisterer der ofte en fortid, der indeholder misbrug, psykiske lidelser, svigt fra familien og ensomhed. Mange forbinder udelukkende hjemløshed med det at være uden bolig, men det er langtfra det værste aspekt af det at være hjemløs. Det er nok snarere de sociale faktorer, vi som samfund skal have i fokus.

For det hjælper ikke at få en bolig, hvis alt andet ramler ned over en, og man ikke har et netværk til at samle en op. Lige præcis derfor er der brug for handling på området, og netop derfor afholdte Det Konservative Folkepartis socialordfører Orla Østerby tidligere på efteråret en stor national konference med fokus på netop hjemløshed.

Det råber på politisk handling
Til konferencen, der blev afholdt på Christiansborg, dukkede omkring 200 deltagere op. Alt lige fra hjemløse på gaden til politikere og fagfolk. Konferencens program handlede især om, hvilke tiltag og løsninger man kan udarbejde for at skabe bedre vilkår for de hjemløse:

”Lige siden jeg blev partiets socialordfører, har hjemløshed været en af de sager, jeg har ønsket at kæmpe mest for. Der er så mange faktorer, der spiller ind, når man taler om hjemløshed. Derfor er det vigtigt at få problematikken på den politiske dagsorden,” lyder det fra konferencens arrangør, socialordfører Orla Østerby.

Efter en dag med faglige oplæg blev der afholdt en politisk paneldebat, hvor blandt andre Carl Holst, Pernille Skipper og Trine Torp deltog:

”Selvom det var socialordførere fra seks forskellige partier, der deltog i paneldebatten, så var vi i hvert fald enige om én ting, og det var, at noget skal der ske på området. Det råber på politisk handling,” fortæller Orla Østerby efter konferencen.

Nyt udspil på området
Mai Mercado, vores egen børne- og socialminister, deltog selvfølgelig også i konferencen, som hendes partikollega arrangerede, og hun ser positivt på, at der nu bliver sat øget fokus på emnet:

”Det er vigtigt, at vi fra politisk side gør noget for de hjemløse. Vi oplever desværre en stigning i antallet af hjemløse, og den udvikling skal vi have stoppet,” lyder det fra Mai Mercado.

I forlængelse af konferencen tog Social- og Børneministeriet input fra debatten og de gode forslag undervejs, og essensen af det indgik senere i det politiske udspil på hjemløseområdet, som Mai præsenterede i begyndelsen af oktober.

Det nye udspil har et bredt fokus på bekæmpelse af hjemløshed. Det er eksempelvis vigtigt, at vi hjælper de hjemløse, vi allerede har, med at få en bolig. Det kræver et øget fokus på de indsatser og metoder, vi ved virker, herunder såkaldt ’housing first’, hvor den hjemløse hjælpes til bolig først for derefter at håndtere eventuelle øvrige udfordringer, den hjemløse måtte have.

Indsats for den enkelte hjemløse
Derudover har udspillet stor fokus på forebyggelse, så vi begrænser væksten i antallet af hjemløse. Både igennem en forebyggende indsats over for selve det at blive hjemløs, men også med et fokus på den stigende andel af unge, som bliver hjemløse.

”Jeg har længe set frem til at være med til at sætte øget fokus på emnet, og jeg synes, at vi har fat i det helt rigtige. Der er et stort behov for, at vi ikke bare famler i blinde, men at vi sikrer, at der bliver taget hånd om den hjemløse med en solid handleplan, så vi har et godt overblik over, hvilken indsats den enkelte hjemløse kræver,” afslutter socialordfører Orla Østerby.