Gribskov vælgerforening

Bestyrelsen

Niels Lawaetz
Formand
John Winkler Neumann
Næstformand
Gitte Romme
Økonomiansvarlig, Medlemsansvarlig, Sekretær
Finn Dragheim
Webmaster, Bestyrelsesmedlem
Jens Louis Zwicky
Bestyrelsesmedlem
Kaj Larsen
Bestyrelsesmedlem
Martin Rosenkilde Vaaben
Bestyrelsesmedlem
Michael Boed
Bestyrelsesmedlem
Trine Bodenhoff
Bestyrelsesmedlem
Lars Nielsen
Suppleant
Michael Frank Hansen
Suppleant

Kandidater

Jesper Hagen Behrensdorff
Spidskandidat
Trine Egetved
Byrådskandidat
Lars Nielsen
Byrådskandidat
Simon Mortensen
Byrådskandidat
Michael Frank Hansen
Byrådskandidat
Casper Aistrup
Byrådskandidat
Jens Louis Zwicky
Byrådskandidat
John Winkler Neumann
Byrådskandidat
Jørgen Kragh
Byrådskandidat
Niels Lawaetz
Byrådskandidat

Politikere

Jesper Hagen Behrensdorff
Byrådsmedlem
Trine Egetved
Byrådsmedlem