Afskaf ejendomsskatterne – trygheden tilbage til boligejerne

Danskerne skal kunne være trygge ved at bo i deres eget hus og ikke være bange for, at stigende boligskatter undergraver deres økonomi og tvinger dem fra hus og hjem. Vi skal en helt anden vej.

Danskerne skal ikke længere betale skat for at bo i deres eget hjem. Sådan lyder bundlinjen i et forslag til et helt nyt ejendomsbeskatningssystem, som Det Konservative Folkeparti nu præsenterer. Det nye system er et fundamentalt opgør med den nuværende grundskyld og ejendomsværdiskat, og det er fuldt finansieret, understreger partiet.

”Vi mener helt grundlæggende ikke, at man skal betale skat for at bo i et hjem, man allerede har købt og betalt. Det svarer til at betale skat af sin løn to gange, og det er ganske enkelt ikke fair, ” siger den konservative formand Søren Pape Poulsen om baggrunden for det nye forslag.

Finansiering på plads

Konkret lægger partiet op til, at man fjerner begge ejendomsskatter – grundskyld og ejendomsværdiskat – så danskerne ikke længere løbende beskattes af at bo i hus eller lejlighed. For at finansiere afskaffelsen udfases rentefradraget, og der indføres en skat på det overskud, man eventuelt får, når man sælger sin ejendom og forlader ejendomsmarkedet. Overskud, der bruges til at købe et nyt hus, beskattes ikke. Man beskattes altså først, når der er noget at beskatte. Et system, som er kendt fra blandt andet Sverige.

Søren Pape Poulsen understreger desuden, at man kun vil blive beskattet af et eventuelt overskud, som er oparbejdet, efter det nye system for ejendomsbeskatning er indført.

Danskerne kan ikke leve af at spise mursten

”For os er det afgørende, at danskerne skal kunne være trygge ved at bo i deres eget hus og ikke være bange for, at stigende boligskatter undergraver deres økonomi og tvinger dem fra hus og hjem. Vi skal en helt anden vej, hvor man først betaler skat, når der er noget at betale skat af. Du kan nu engang ikke spise murstenene i dit hus, ” understreger Søren Pape Poulsen.

Selvom det ved finanslovsforhandlingerne lykkedes Det Konservative Folkeparti at få fastfrosset grundskylden i 2016, er problemerne med stigende grundskyld langt fra forbi. Frem mod 2020 vil de samlede boligskatter stige med otte milliarder kroner – medmindre der gøres noget fundamentalt ved det nuværende beskatningssystem.

”Jeg er selvfølgelig stadig glad for, at det lykkedes at få fastfrosset grundskylden i 2016. Men for at sige det, som det er: Vi fik bare stoppet blødningen. Nu skal vi videre med langtidsholdbare løsninger. Vi vil ikke stiltiende acceptere, at helt almindelige danskere beskattes fra hus og hjem, ” siger Søren Pape Poulsen.

Et spørgsmål om politisk vilje

Det Konservative Folkeparti har under udarbejdelsen af forslaget lavet detaljerede beregninger på, hvordan det nye ejendomsbeskatningssystem uden løbende ejendomsskatter vil påvirke danskernes boligøkonomi. Konklusionen er, at alle husejere og stort set alle lejlighedsejere får en gevinst ved det nye system.

”Vores forslag viser, at man godt kan demontere den tikkende bombe, som de stigende boligskatter udgør under de danske boligejere. Det er et spørgsmål om politisk vilje. Den vilje har vi, og vi kan ikke forestille os, at en Venstre-ledet regering vil svigte de danske boligejere ved at forsætte med det nuværende system, ” siger Søren Pape Poulsen.

Regeringen har lagt op til, at forhandlingerne om et nyt ejendomsbeskatningssystem går i gang i løbet af februar måned. Meget tyder på, at regeringen vil foreslå, at det nuværende ejendomsbeskatningssystem fortsætter uændret, og at skatten derfor vil stige i de områder, som i dag allerede er hårdest beskattet.

Læs hele vores forslag til et nyt ejendomsbeskatningssystem her