Vi støtter fuldt op om USA’s ønske om øget dansk forsvarsindsats

Den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford, opfordrede i sidste uge Danmark og den danske regering til at øge bevillingerne til forsvaret.

Det gør Det Konservative Folkeparti også, og partiet er desuden parat til at åbne det eksisterende forsvarsbudget allerede i år for at tilføre flere midler.

Vores politik er klokkeklar på dette punkt: Vi mener, at Danmark skal øge sit forsvarsbudget, og vi tilfører gerne midler allerede nu.

Forsvarsalliancen NATO opfordrer medlemslandene til at afsætte to procent af BNP til forsvarsbudgetterne. Danmark er dog nede på 1,2 procent, og det er kun Estland, Grækenland, Storbritannien og USA, der ud af de i alt 28 medlemslande lige nu lever op til det. Det er ikke godt nok.

Ruslands øgede stormagtsadfærd og alvorlige borgerkrige i Mellemøsten – blot for at nævne nogle enkelte eksempler – gør, at vi bliver nødt til at stå stærkere rustet i fremtiden. Vi er afhængige af stærke allierede som amerikanerne, og det vejer meget tungt hos os, når de på den måde, som vi ser i dag, direkte kommer og beder os påtage os et større ansvar.

Et stærkt og solidarisk NATO er forudsætningen for Danmarks sikkerhed og territoriale autoritet. Hvis vi vil nyde godt af andre landes magt, skal vi også selv vise solidaritet.