De konservative bud på stærkere gymnasier

Forhandlingerne om en ny gymnasiereform begynder i dag. Uddannelse er en mærkesag for K, og derfor har partiet nogle klare ønsker til en kommende reform.

Styrket faglighed

Vi ønsker at indføre et karakterkrav på 4 i dansk og matematik som indgang til gymnasiet. Et karakterkrav på 4 vil betyde, at 8.000 færre elever optages. Dermed vil der ikke opstå en landdistriktsproblematik, hvor der er gymnasier der lukker i yderområderne. Andre partier (fx DF) har et ønske om karakterkrav på 7, og her er det 18.000 færre elever eller svarende til ca. 40% af eleverne, der vil blive udelukket – og det vil utvivlsomt føre til lukning af gymnasier i yderområderne. I erkendelse af landdistriktsproblematikken har Konservative valgt et karakterkrav på 4 i dansk og matematik. Det er tilpas ambitiøst uden at presse yderområderne.

Afskaf grundforløbene og indfør en prøve i SRP’en (studieretningsprojektet)

Vi ønsker langt færre studieretninger, og vi vil gerne afskaffe grundforløbene. Vi ønsker også en større fortætning i de enkelte fag – altså at fagenes indhold udvides. Dertil ønsker vi, at næsten alle får matematik B – undtagen dem, som tager en supersproglig retning med tre fremmedsprog. Det giver ikke mening at ville lade næsten alle elever få matematik B, hvis de ikke engang har et 4-tal fra folkeskolen (så bliver det i al fald op ad bakke). Dertil kommer, at matematik B tegner sig for meget af den følgende GSK.

Mere dannelse

Vi går IKKE med til at fjerne oldtidskundskab som fag – tværtimod. Det er et stærkt dannelsesfag.

Vi ønsker at gøre eksamen i skriftlig dansk obligatorisk. Vi ønsker, at almendannelsen står stærkt i både de humanistiske og naturvidenskabelige fag. Vi ønsker, at latin og den klassiske linje spiller en større rolle.

HF skal ikke være for smal

DF og LA ønsker, at en HF ikke længere skal kunne bruges til en videregående uddannelse. Det, mener vi, er at gå for langt. Det er ikke et mål hos os at skabe barrierer i uddannelseskæden, og der kan sagtens være HF-studerende, som kommer sent i gang med en uddannelse, som alligevel ender på en videregående uddannelse. HF skal i øvrigt underlægges samme ambitiøse karakterkrav som gymnasierne, altså fire.

Afskaffelse af AT

Vi prioriterer faglighed over tværfaglighed, og faget fungerer ikke. Derfor ønsker vi faget helt afskaffet.