Lav vækst øger behovet for økonomiske reformer

De seneste 20 år er der ikke skabt én eneste ny dansk virksomhed, som har præsteret at vokse til over 1.000 medarbejdere. Det er selvfølgelig ikke godt.

Væksten bliver nu kun 1,1 procent i år, mens beskæftigelsen er historisk høj, og ledigheden er nu på det laveste niveau i 40 år, hvis man ser bort fra 2007 og 2008, da arbejdsmarkedet var tæt på rødglødende. Det er ikke godt nok.

Økonomisk Redegørelse viser, at dansk økonomi står over for massive udfordringer. Væksten ligger stadig på et uacceptabelt lavt niveau, og vi kan kun se på, mens landene omkring os stille og roligt løber fra os.

Det er fint, at beskæftigelsen fortsat er stigende, men at det er et kæmpe problem, at vi nærmer os flaskehalse på arbejdsmarkedet, og at produktiviteten slet ikke kan følge med.

Vi står altså i en situation, hvor der de seneste 20 år ikke er skabt én eneste ny dansk virksomhed, som har præsteret at vokse til over 1.000 medarbejdere. Det er selvfølgelig ikke godt nok – men løsningerne ligger dog heldigvis lige for.

Der er brug for arbejdsmarkedsreformer, så vi får en bedre, større og mere fleksibel arbejdsstyrke. Der er brug for et lavere og simplere skattesystem, der tilskynder danskerne at gøre en ekstra indsats, og som sikrer vores virksomheder et langt bedre kapitalgrundlag. Og endelig skal vi investere mere i forskning og vores videregående uddannelser, så vi kommer foran udvikling og igen udvikler virksomheder, der kan konkurrere på det internationale marked.