Her er Orla Østerbys nye ordførerskaber

 
Orla Østerby er 64 år gammel og er netop trådt ind i folketingsgruppen som stedfortræder for justitsminister Søren Pape Poulsen. Orla har været centerchef for Tangsøcentret i Bækmarksbro i 14 år, og han har derudover mange års erfaring inden for kommunalpolitik, især inden for socialområdet.

Orla lægger ikke skjul på, at han brænder for at forbedre forholdene for de socialt udsatte, og derfor har han fået opgaven at stå på mål for Det Konservative Folkepartis social- og børnepolitik, familiepolitikken såvel som handicappolitikken.

Orla er derudover en gæv vestjyde og er vældig optaget af, at vi har et Danmark i balance. Derfor overtager Orla også områderne fiskeri samt landbrug og fødevarer. Orlas baggrund i foreningslivet får han også brug for, da idrætspolitikken ligeledes bliver hans område.

”Det er en både uventet og stor ære at skulle repræsentere min hjemegn i Folketinget. Siden 1997 har jeg haft glæde af at kæmpe for konservative sager i Lemvig byråd, og nu jeg glæder mig til at kæmpe på hele Midt- og Vestjyllands vegne i Folketinget,” siger Orla Østerby.

Særligt ordførerskabet på socialområdet går Orla Østerby til med stor erfaring fra det kommunale byrådsarbejde. Som formand for Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet i Lemvig har Østerby haft pulsen på socialområdet og siddet forrest i forhandlingslokalet, når der skulle kæmpes for de udsattes sag. Derfor var det et drømmeordførerskab at komme til at stå i spidsen for Det Konservative Folkepartis socialpolitik:

”Socialområdet betyder meget for mig og Det Konservative Folkeparti. Vi har fået en dygtig børne- og socialminister i Mai Mercado, som skal kæmpe for bedre vilkår til de mest udsatte danskere. Jeg ser frem til at støtte den kamp fra politisk hold,” siger Orla Østerby.

Desuden vækker ordførerskabet på idrætsområdet nære følelser for det nye folketingsmedlem, som i 16 år har været centerchef for det lokale Tangsø Centret, som ugentligt er hjemsted for mange unge og håbefulde atleter.

”Jeg har selv dyrket håndbold på eliteniveau, og jeg ved, hvor vigtigt ordentlige idrætsrammer er for ungdommen – både for deres sundhed og deres sociale tilværelse. Derfor er det en hjertesag for mig at skabe et samfund med en stærkere idrætskultur,” afslutter Orla Østerby.

I alt bliver Orla Østerby ordfører på følgende områder:
Dyrevelfærd
Energi & Forsyning
Familieordfører
Fiskeri
Handicappolitik
Idræt
Landbrug & Fødevarer
Social & Børn

For yderligere kommentarer, kontakt Orla Østerby på 40 94 14 10.